Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


brief_dianaha

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

brief_dianaha [2012/05/21 13:19] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +Vwe doorlvchtige hoogheid Tzar Mvvrhan II, Mv-Lan,
  
 +Na de ontdekking van vw broer, die in vele opzichten - niet alleen viterlijk - op v leek, wil ik graag mijn oprechte condoleances aan v doen toekomen.v en vw familie staan mij dicht aan het hart, niet in laatste plaats door onze bloedlijn.
 +
 +Ik begrijp dat de verwarring voor v op dit moment wel het grootst moet zijn. Laat ik het verdvidelijken voor v. Jaren geleden bent v ontsnapt - Als enige - vit het klooster van Sno Bovghls die onder leiding stond van Generaal Toronan. De ingeborene kvnde om de vijandelijke troepen te kvnnen omzeilen moeten zelfs v hebben verbaast. In minder dan geen tijd heeft v v weg gevonden naar de veilige haven van Kalt.
 +
 +Echter was het mijn plan v te verwelkomen in onze mooie stad en mij. Echter vw reisschema was ons onbekend. Toen bleek dat vwe doorlvchtige hoogheid reeds was gearriveerd heb ik kosten noch moeite gespaard om in contact met v te komen, echter v wordt goed afgeschermd door mensen met -waarschijnlijk goede bedoelingen maar- te weinig kennis.
 +
 +Groot was dan ook mijn afschvw en verwondering dat v klaarstond om te vertrekken naar Qvimby. Van een officieel onderhovd kon geen sprake meer zijn en met hvlp van enkele zeer intieme vrinden kon ik dit schrijven nog met Ahmed doen meekomen, Havelok zij dank.
 +
 +Alas het zij zo. En v bent op weg door gevaarlijke zeewegen naar de stad van vw herkomst. Zo graag had ik v willen voorbereiden. V willen beschermen voor de vele gevaren waarin v nv wordt blootgesteld. Aanschovw nv vw familie. De troon van Qvimby is ook de vwe, maar weest gewaarschvwd. vw broer is onheil overkomen hetzelfde kan v ook overkomen. Ook in de gelederen van vw familie zitten elementen die naar vw welzijn staan. Laat mij v waarschvwen;​ vw vertrek was te vroeg, v bent niet of navwlijks geschoold. Op dit moment bent v en de vwen in levensgevaar. Mijn hoop is het dan ook dat v dit schrijven op tijd bereikt. Verlaat Qvimby zo snel mogelijk! Voor vw eigen -maar ook ons- zielenheil.
 +
 +Ik hoop ook dat v vw zaken snel kvnt afronden in Qvimby en dat Zerthimon vw weg moge verlichten en veilig naar Kalt tervgvoeren. Ik bid v dan ook mij het genoegen te bieden van vw bezoek aan mijn woonstee.
 +
 +Met nederigste groeten,
 +
 +
 +
 +Dianaha de Sioen ( Lady)
brief_dianaha.txt ยท Laatst gewijzigd: 2012/05/21 13:19 (Externe bewerking)