Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


cubbub

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

cubbub [2012/05/21 14:55] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Cubbub Bonesnapper;​ Male Orog Humanoid2/​Ftr9 (Tom) ======
 +{{:​cubbub.jpg|}}
  
 +==== Party ====
 +[[drow_party|Boeken in Bloed]]
 +
 +Cubbub was in eerste instantie een slaaf van [[sever_mean|Sever ab do' Mean]]. Cubbub was als stoere Orog nooit blij met zijn slaaf bestaan en zocht continu naar een manier om te sterven. hetzij in gevecht met tegenstanders hetzij door roekeloos de dungeons te doorkruisen. Hierbij schroomde hij het niet door deuren, hekwerken en zelfs muren te breken. Meerde malen slaagde hij er in om bijna te sterven, maar De Drow leden van groep hielpen hem er iedere keer weer boven op om voor hen het vuile werk te blijven doen.
 +
 +kleine pleziertjes beleefde hij door, als hij even niet in de gaten werd gehouden, een spin te pletten
 +
 +Eenmaal stierf hij echt bij een gevecht met een Corpse collector. Maar ook hier wisten zijn meesteressen wel wat op. Cubbub onderging een resurrection door [[halafay_arab_afin|Halafay Arab'​Afin]],​ Halafay claimde wel meteen de eigendomsrechten op Cubbub. Als Cubbub hiervoor al treurig was in zijn bestaan hij werd nu depressief door zijn nieuwe meesteres. Gelukkig voor Cubbub kon hij uiteindelijk '​ontsnappen'​ aan zijn wrede meesters door in een gevecht met Rune-Golems,​ waarbij zijn meesters moesten vluchten, verschrikkelijk aan zijn eind komen. De Golems bleven met hun ijzeren vuisten op Cubbub in slaan tot er alleen maar een bebloede pulp over was maar Cubbub stierf met een spreekwoordelijke lach op zijn onherkenbare,​ kapot geslagen gezicht.
 +
 +
 +**Stats**:
 +CR 11; Medium Humanoid (Orc); HD 2d8+8(Humanoid),​ 9d10+36(Fighter);​ hp 107; Init +0; Spd 20; AC:21 (Flatfooted:​21 Touch:10); Atk +16/11 base melee, +10/5 base ranged; +19/14 (2d6+13, +2 Greatsword);​ +18/13 (1d6+8, Axe, throwing, Masterwork);​ +16/11 (1d3+6, Unarmed strike); SQ: Light Sensitivity (Ex), Darkvision (Ex): 120 ft., Resistance: Fire (Ex): 5, Resistance: Cold (Ex): 5; RF: Orc Blood; AL CE; SV Fort +13, Ref +3, Will +2; STR 22, DEX 10, CON 18, INT 12, WIS 8, CHA 15. 
 +
 +**Skills:** Climb +5, Craft (Armorsmithing) +15, Craft (Weaponsmithing) +15, Intimidate +6, Jump -3, Spot +2, Swim -2. 
 +
 +**Feats:** Armor Proficiency:​ heavy, Armor Proficiency:​ light, Armor Proficiency:​ medium, Dirty Fighting, Improved Critical: Greatsword, Point Blank Shot, Shield Proficiency,​ Simple Weapon Proficiency,​ Tower Shield Proficiency,​ Weapon Focus: Axe, throwing, Weapon Focus: Greatsword, Weapon Specialization:​ Axe, throwing, Weapon Specialization:​ Greatsword. ​
 +
 +**Possessions:​** ​
 +Weapons: +2 Greatsword (8,350 gp); Axe, throwing, Masterwork (308 gp); Axe, throwing, Masterwork (308 gp).
 +
 +**Armor:** Heavy Plate, Masterwork (2,150 gp).
cubbub.txt ยท Laatst gewijzigd: 2012/05/21 14:55 (Externe bewerking)