Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


de_ska

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

de_ska [2011/04/08 00:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +=====Oost-Nerissè (De Ska) =====
  
 +==== Cultuur: ====
 +//​Tienduizenden jaren lang hebben de Ska de zuiverheid van kun ras in stand weten te houden en hun tradities ongebroken weten voort te zetten, waarbij ze zo behoudend om- gingen met hun taal dat de oudste kronieken, de mondelinge zowel als de geschreven overleveringen,​ door de jaren heen volkomen verstaanbaar bleven voor de huidige nakomelingen,​ zonder iets van hun oude fleur en smaak te verliezen. De geschiedenis voor vestiging op Skaghane: Hun saga's maken gewag van veldslagen tegen kannibalistische Neanderthalers,​ en de uiteindelijke overwinning en vernietiging van hun vijand waarbij het bloed duimenhoog vloeide over het ijs van het Ko-meer (op het oude land, volgens de geografie van Nerissè). Zij volgden de gletsjers naar het noorden, naar een maagdelijke en ongerepte wildernis. Dit riepen zij uit tot hun thuisland. Hier leerden zij oer-ijzer smelten en wapens en werktuigen smeden. en onderdelen voor de huizenbouw ,Ze bouwden zeewaardige schepen en maakten gebruik van het kompas.
 +Rond 2500 OT (mid. 2e E.) trok een Arische horde, de Oer-Goten. het land binnen en verdreef hen in westelijke richting naar de uithoeken van het land (ed. dit land is niet bekend in de annalen van Nerissè) en uiteindelijk de zee op. De Ska werden uiteen geslagen in twee groepen. De eerste groep vestigde zich zuidelijker en werden daar in de mythen opgenomen als Nemedianen, de zonen van Nemed.//
 +
 +//De Oer-Goten namen de gewoonten van de Ska over en werden de stam-vaders van verschillende rassen, met name de Germanen en Vikingen. De tweede groep dreef door een grote storm, die in totaal drie jaar duurde. te ver westelijk gevoerd, Zo begint hun geschiedenis in Nerissè.//
 +
 +//Hun eerste doel was het om een nieuw rijk te stichten, echter zij belandden op Dertûn een woest en gevaarlijk eiland ten noord-oosten van Elthitioné waar een wild, oud ras al era's hun woonplaats heeft. Zodra zij aan land kwamen stortten honderden en nog eens honderden wildemannen op hen, die de mannen vermoorden en de schepen verbranden. In de grote haast om te vluchten kwamen er verschillende schepen in het rif terecht. Zij namen de wijk naar het zuiden. Moe, kwaad. lustend op wraak, treurend om verlies van familie en goed kwamen zij voor de kust van Elthirioné,​ voor hen het beloofde land. De priesters zegende het land en zij kwamen van boord, vast- besloten dit nimmer weer te zullen opgeven. Zij noemden het land Skaghane.//
 +
 +==== Geschiedenis na vestiging op Skaghane: ====
 +//Gevormd door bittere tegenspoed waren zij een volk geworden van aristocratische krijgers en  beschouwden zich zelf in oorlog met de hele verdere wereld. alle andere volkeren waren in hun ogen minderwaardig en niet veel hoger dan dieren. Dit bleek voornamelijk in de manier waarop zij de oostkust zuiverden van kleine Elvengemeenschappen en de bewoners doodde of tot slaaf namen. Tegenover elkaar waren zij eerlijk, milddadig en redelijk, tegenover anderen waren zij op onverschillige wijze onbarmhartig.//​
 +
 +==== Beschaving: ====
 +//Hun beschaving was uniek en geleek op geen enkele "oude beschaving van Gaya" In zekere aspecten karig en redelijk en zelfs streng. Iedereen wordt zo opgevoed dat hij in staat is velerlei prestaties te verrichten. Niemand, zo zichzelf, noch anderen, bekennen dat hij of zij dom is, of niet bekwaam tot deze of gene vaardigheid. Als Ska wordt men tot alles vaardig geacht en dit door het eigen volk nooit in twijfel getrokken. Woorden als "​kunstenaar"​ of "​creativiteit"​ waren volslagen onbekend: een ieder is in staat de prachtigste kunstwerken te vervaardigen,​ zonder dat iemand dit ongebruikelijk vindt.//
 +
 +==== Oorlog en veldslagen: ====
 +//Op het slagveld zijn de Ska zonder vrees, letterlijk, in de volste betekenis van het woord en om uiteenlopende betekenis; een jonker kan bijvoorbeeld slechts ridder worden door vijf van zijn tegenstanders in een open slag om te brengen. De minachting van zijn kameraden overleeft een Ska nimmer, uit louter zelf achting zal hij ziek worden en sterven.//
 +
 +==== Benoeming van vorsten: ====
 +//Ondanks dat de ska de opvatting van gelijkheid hebben van een ieder is de Ska-samenleving er een van rangen en standen. De Ska-koning had het voorrecht zijn opvolger aan te wijzen meestal, maar niet altijd zijn oudste zoon. Na een jaar moet de nieuwe koning voor de vergadering van edeler verschijnen om de goedkeuring te verkrijgen en na drie jaar nog eens.//
de_ska.txt · Laatst gewijzigd: 2011/04/08 00:00 (Externe bewerking)