Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


eliat_party

Eliat, het spel

DM: Simon Spel begonnen op 27-07-2011 tot heden.

Spelers:

Algemeen

Eliat is een groot gebied ten zuiden van het Ruggegraat Gebergte en ten westen van de Errions. Het land kent al eeuwen lang geen centraal gezag meer, maar is verdeeld in talloze koningrijkjes, hertogdommen, vrij en- stadstaten. Aan de chaotische staat van het gebied wil de stadhouder van Kloff (Kløv), Charges II een einde maken. Dit door een sterke alliantie aan te gaan met een machtsblok in het westen. Om zo ( een groot deel van) Eliat onder zijn bewind te krijgen. Hij verbindt zich met het koningrijkje Dvnour door een huwlijk met de oudste dochter van koning Mulharth de Oude, Desré aan te gaan. De onderhandelingen gaan moeizaam doordat de stadstaat Kloff en het westelijke eiland van oudsher vijanden waren. Echter de koning weet ook dat een alliantie om te overleven gewenst is, ook Dvnour heeft vele vijanden die op het strategisch gelegen eiland azen. Om geen gezichtsverlies te lijden voor zijn volk stelt de koning de stadhouder een eis. Er moet een behoorlijke schat worden opgehaald aan goud, magische en mytische schatten. Om die aan de toekomstige bruid van de stadhouder aan te bieden, alvorens het huwlijk kan worden voltrokken. De lijst is opgesteld door de koning, zijn raad van druïdes ( de Tèng) en een obscure sekte van priesteressen ( Aáthé Gyandlié) die een grote macht uitoefenen in Dvnour. Charges II gaat schoorvoetend akkoord en legt de uitvoering van de opdracht, die in delen van het hele rijk bijelkaar gevonden moet worden, neer bij zijn vertrouweling de flamboyante Luitenant Commandant Sté Crayé. De Lt. Com. Verzameld een groot aantal personen om zich heen en stuurt die in groepen op pad om de items te bemachtigen.

De eerste opdracht

De groep van onze avonturiers is op pad gestuurd om via Vatohs, een dorp omgebouwd tot kroeg, het kristallen masker van Yaeh op te halen in de mijnen vlakbij de elvenstad Myrinant in het uiterste oosten van Eliat.

De tweede opdracht

Na een succesvolle eerste missie volgt er een tweede; Haal drie machtsymbolen van de Dwergen uit het Dwergen Keizerrijk grundle. De items liggen ergens opgeslagen in de Dwergenstad Haak in het midden van grundle.

Het spel

Enschede, 27-07-2011

Aanwezig: iedereen
De hele zwik zit in Vatohs. Na een reis van zo'n 500 mijlen vanuit Kloff (Kløv), waar ze deel uitmaakte van de lokale militia ( behalve de heks) hebben ze nu een briefing van hun geliefde leider Lt. Com. Sté Crayé. De groep moet naar het oosten van Eliat, naar Myrinant om daar een item op te halen bij de 'mijnen'. Ze weten ervan. Jullie rijdieren staan in de stallen en jullie kamers zijn betaald voor deze nacht. Ik heb nog veel te doen, tabee en de goden zijn met jullie. En zo vertrekt hun aanvoerder weer.
Verbrouwereerd blijft de groep achter en neemt nog een drankje om daarna de kamers op te zoeken en wat slaap te pakken. Nog even is er een dreiging op ellende als een aantal Kroliaanse ridders wat ongepaste opmerkingen maakt richting de barbaar, maar zij kiest er voor de verstandigste te zijn.
De kamers zijn beschimmeld en vervallen. En in sommige gevallen probeerd het matras weg te kruipen.
De volgend ochtend vertrekt het gezelschap richting Myrinant, via de oude, oostelijke, koninklijke handelsroute door het Loke moeras. Na een dag reizen komen ze aan bij het Meer des doods, waar ze met de pond verder gaan. Deze bizarre tocht maakt alleen de gnoom mee, want de rest valt al snel in slaap.
Aan de overkant is de groep behoorlijk de tijd kwijt en reizen door naar een oude brandtoren, de Cairn Mûhl. Daar komen ze in aanraking met een aantal 'Witte Wieven' gekwelde geesten van omgekomen bruiden en een Moeras Wraight, die de heks een magisch amulet probeert afhandig te maken.

Deventer, 10-08-2011

Aanwezig: iedereen
Het gevecht wordt doorgezet. De psion en de barbaar maken de 'Witte Wieven' af en de elf en heks vermaken zich kostelijk door mishandeld te worden door de Wight. Pas als de hele club zich ermee bemoeit wordt het verslagen. De barbaar heeft een beter armour, de elf een mooi reserve zwaard ( bastaard) en de heks het amulet.
De volgende ochtend worden de Emu's gezadeld en wordt de reis voortgezet richting de oost. Tijdens de rit zien de avonturiers nog een aantal gespietste mannen. Een mooie herinnering dat deze landen écht niet zo veilig zijn.
Aan het eind van de middag komen ze aan bij het stadje Haag. Daar zoeken zij een kroeg en na de gnoom bijna verkocht te hebben gaan ze eten.

Enschede, 24-08-2011

Afgelast

Deventer, 07-09-2011

Aanwezig: iedereen
Terwijl iedereen het zat is om in de vochtige moerassen te slapen én er nu kans is op een echt bed, komt de groep erachter dat het toch nog vroeg op de dag is. Met deze wetenschap gewapend ontstaat er een soort blinde paniek om weg te komen richting Myrinant. Haastig worden er door de meeste groepsleden nog wat aangeschaft, waaronder een gevlochten kar voor achter de Emu. Hundra blijft, door gebrek aan fondsen, in de kroeg en wordt daar aangesproken door een schimmig figuur die haar vriend wil zijn. Zijn bedoelingen zijn duidelijk (zijn motieven minder); hij wil dat Hundra haar groep verraad en hem het artifact aan de hand doet voor een klein fortuin. Hundra stelt zich echter zo dom op dat de man afdruipt van frustratie. Na dit te vermelden aan de groep trekken ze verder naar het oosten. Waar ze na een tweetal dagen de stad Myrinant zien liggen. Een feest voor de ogen, opgetrokken uit wit marmer. Hoewel de stad geen stadspoort als het ware heeft was het nog een heel gedoe om binnen in de stad te geraken; ze spreken daar namelijk elfs! Gelukkig worden er een aantal elven opgetrommeld die de groep naar binnen geleiden. De elven zien er oud en verweerd uit. Zijn dit nu die onsterfelijke elven?
De stad zelf is ook al indrukwekkend met al haar spierwitte, marmeren terrassen en azuurblauwe poelen. Boven de stad hangt een soort permanente zon, waardoor het aleen maar dag is. Om een tijdsbepaling te krijgen is bijna onmogelijk. De groep krijgt een verblijfplaats met genoeg te eten en drinken. Vooral de mede smaakt de barbarin goed. Het duurt ook niet lang voordat zij laveloos over een bank gedrapeerd is. Twee volle dagen gaan voorbij…
De twee elven van eerder komen de helden collecteren en leidden hen naar een groot, wit gebouw die er uit ziet als een bibliotheek en museum. De binnenkant van het gebouw lijkt net te zijn opgetrokken uit de binnenkan van één boom. Zij doorkruizen het gebouw en worden naar een ruimte geleid waar een elf op een troon zit. De werkelijk steenoude elf wordt aangezien voor een ondode. Het blijkt de meester die de groep naar de lokatie van het masker van Yaeh zal leiden.

Enschede, 28-09-2011 (i.p.v. 21-09-2011)

Aanwezig: iedereen
De groep wordt geleid, via wegen (die verdacht veel op het binneste van wortels van een reuzachtige boom lijken) naar een ruimte waar een eeuwenoud soort stenen altaar staat. De meester spreekt enkel woorden, die enigzins op elfs lijken, en de party staat in een bos.
Het bos komt geen van de party leden bekend voor. De wezens die zijn zien zijn totaal vreemd. Een soort vlinders die wel 50 cm groot zijn, insecten die zij nog nooit in hun leven hebben gezien. Nog vreemder is de lucht. Deze is oranje.
Wél staat het stenen altaar hier. Nog steeds oud, maar niet totaal overgroeid (iets wat je wel zou verwachten in deze omgeving). Op de stenen plaat ligt de staf van de Meester, de steen pulseerd een oranje/gouden gloed. Victoria besluit deze mee te nemen. Als zij hem optid ziet zij dat er een uitsparing in de steen zit, precies voor deze staf.
Er is een (wild)pad die van deze plek leidt. De groep neemt deze. Hundra was al vooruitgegaan. Even later komt zij uit op een heuvel die uitkijkt over een groene vallei met in de verte een tempeltje. Hundra uitgelaten van deze iddilische plek laat zich van de heuvel afrollen tot aan de voet van de heuvel. Zij loopt naar de tempel, die bestaat uit een ronde, open bouwwerk.
Daar wordt zij opgevangen door een vrouwlijk creatuur die het midden houdt tussen een geest en een slanke erg lange elf. Een Fey.
Er wordt gevraagd of zij voor haar zelf komt of haar opdracht. Hundra prefereert antwoord op haar vraag omtrend het Masker. Ze wordt geleid naar een grot. Daar krijgt ze de locatie te horen van het Masker van Yaeh. Op een sokkel, verlicht door een gat in de zoldering. Ook krijgt zij te horen dat het Masker daar zal zijn over 12 omwentelingen (zo’n 12.000 jaar) zal zijn. Hundra begrijpt er niets meer van, maar voordat zij verder vragen kan krijgt zij een beeld van de locatie in haar hoofd geprent en is de tempel en de mistige vrouwe verdwenen.
Inmiddels hebben de rest van de party kennis kunnen maken met grote groepen Danars die ook op zoek waren naar de tempel en behoorlijk uit hun doen zijn dat die nu weer plotsklaps verdwenen is. Zij geraken in een bitter gevecht en besluiten dat de enige optie is om snel weer richting het altaar te gaan. Hundra ziet het van een afstand en versneld de heuvel op om haar vrienden te ontzetten. De groep geraakt door de woeste dwergen en wil zich om het altaar verdedigen. Victoria legt snel de staf weer op de geïgende plek en ze staan weer in de gangen van Myrinant.

Enschede, 05-10-2011

Aanwezig: iedereen
Nauwlijks bekomen van het grote avontuur worden onze helden weer teruggebracht naar hun, tijdelijke, onderkomen. Om aan te sterken voor de grote reis. De mede is uit voorzorg maar weggelaten, maar er liggen wel paketten met rantsoenen. Één van de begeleidende elven komt nog langs met de vraag of zij hebben voldaan aan de opdracht, zoals beschreven door de commandant Sté Crayé. Hundra denkt dat dit wel gedaan is maar ziet niet in hoe ze de sprong van zovele jaren nog kunnen maken. Zichtbaar tevreden vertrekt de elf, de groep verbrouwereerd achterlatend.
De party ontspant zich nog een tijd en besluit aan de elven om opherdering te vragen, danwel zelf wat onderzoek te plegen in de bibliotheek. Maar hoe ze ook proberen de weg te vinden zijn komen telkens weer uit op hun vertrekpunt. Het is duidelijk; de enige weg is uit de stad. Ze pakken hun spullen en vertrekken.
Eenmaal terug op de vlakte en na het collecteren van hun rij emu’s krijgt Hundra een visioen van de zeven heuvels waarnaar zij op weg moeten. Niet alleen krijgt zij een richting, maar ook een knallende koppijn die haar danig uit haar, toch al niet geweldige, humeur brengt. Ze moeten naar het oosten, de Errions in.
Na een tijdje gelopen te hebben in dit dichte woud, maakt de groep kamp en Victoria en Hundra gaan een stukje verder brandhout te zoeken. Daar wordt het tweetal 'aangevallen' door een soort vliegende pad. Door een snelle reflex weet Victoria het beest te onwijken, maar Hundra krijgt het vol in haar gezicht. Ze probeert het van haar gezicht af te trekken en tegelijkertijd dood te knijpen. De oogjes van het beestje puilen uit, maar het is taaier dan je op eerste gezicht zou zeggen. Vernijnig bijt het van hem af en doet Hundra flink pijn. Ze laat het dan ook snel los. De pad vliegt nu naar Victoria en nestelt zich op haar schouder en noemt haar 'mistressssh…'. In een soort steenkolen elfs waarschuwt het mormel Victoria dat Zij de honden heeft losgelaten. Wat moet dat nu weer betekenen? Het tweetal wordt nu nerveus en keren nu in gestrekte draf terug bij het kamp.
Bij het kampement aangekomen blijkt dat de andere drie leden van de groep worden belaagd door een vreemd soort hondachtige wezens. Tharilith is de enige die wat succes heeft de creaturen van haar af te houden en legt er één af. Ann zit in een hoge varenbosje en wordt daar aangevallen door z'n hond. Hundra rent de varens in en laat haar enorme zwaard zwaaien door het groen. Het beest heeft geeneens tijd om te janken, het wordt ineens gehalveerd. Ann zit onder de ingewanden van het creatuur. De laatste valt de gnoom Seebo aan, maar zijn hersenen worden gefrituurd door Victoria. De groep besluit toch hier de nacht te verbrengen en vertrekt de volgende morgen vroeg.

Enschede, 26-10-2011

Aanwezig: Bart, Bertil, Tom & Chiquita
Afwezig: Bjørn
Als het pad wordt gevolgd worden en countouren herkend en enkele (overwoekerde) delen van bebouwing gevonden. Het idee begint zich te onwikkelen om op zoek te gaan naar herkennings punten die zij zo'n 12.000 jaar geleden hebben gezien. Dat gaat niet makkelijk, maar het stenen altaal wordt, totaal overgroeid en in twee delen, teruggevonden. Ann vindt zelfs de steen, die op de staf van de Meester zat, terug onder een dikke laag humes. Deze steekt ze bij zich. Wel gek dat een 'detect magic' geen uitwerking had.
Inmiddels heeft de vliegende pad van Victoria haar gewaarschuwd dat het hier niet veilig is. Een korte tijd later strijkt er een beest dat het midden houdt tussen een hommel en een gier, neer in de bomen boven hun. En nog één, en nog één. Totdat er wel meer dan tien zijn. Dan zetten de beesten de aanval in. Met de veel schade aan de groep worden zij tegengehouden. Slechts een handvol van de dieren behouden hun leven.

Deventer, 09-11-2011

Aanwezig: iedereen
De brug

Enschede, 23-11-2011

Aanwezig: iedereen
Isoldur de Groen

Enschede (i.p.v. Deventer), 07-12-2011

Afgelast

Enschede, 21-12-2011

Aanwezig: Bjørn, Bart & Bertil
Afwezig: Chiquita & Tom

De groep daalt af in de kloof door middel van met warme lucht gevulde plantenblazen.
De kloof is zwaar begroeid met varens.
Een vreemd, groot beeld komt tot leven en stampt Isuldour tot pap. ,de groep rent voor haar leven.
Ze komen aan bij een ruïne van een poort geflankeerd door twee dood uitziende bomen. Als ze door de poort willen worden ze aangevallen door één van de bomen die ze daarna aanvallen en doden.

Deventer, 04-01-2012

Aanwezig: Iedereen

Denkend aan de moeite die de groep heeft moeten doen om de ene boom te verslaan ontbreekt het hen aan moed om een tweede te proberen. Met een één, twee, hoppekee en met de godenzegen zetten een aantal van hen het op een rennen zo de onder de poort door. De boom probeert hen nog te treffen, maar heeft geen succes. Als het stof is opgetrokken blijken er nog twee van de groep op de orginele positie te staan; Ann en Seebo hadden blijkbaar andere ideeën of waren niet aan het opletten en worden daardoor totaal overrompeld door de actie van hun party genoten. Bij gebrek aan inspiratie zetten zij het een moment later ook op een rennen om zo veilig en wel verenigd te worden bij hun groep.
Ze zijn nu in een catacombe van oude, overgroeide gebouwen gekomen. Nauwe gangetjes, sierlijke bogen en mozaïek op de vloeren en muren. De atmosfeer is bedompt, ondanks het gebrek aan een plafond. De groep begint zich gelijk ongemakkelijk te voelen. Het labyrint wordt genomen gang voor gang. Victoria probeert een duidelijke plattegrond vast te leggen. Hundra laat haar leiden door het beeld van de heuvel in haar hoofd.
Achterelkaar volgen de gangen en poortjes elkaar op. De groep komt nu in een kamer c.q. ruimte die overgroeid is met lianen. in de kamer liggen ook overblijfselen van strijders van weleer. Als de groep naar binnen treedt beginnen de lianen te bewegen. De planten pakken de resten van skeletten en hun wapens en formeren zo een aantal strijders die gelijk Hundra en Tharilith aanvallen. Die met de grootste moeite zich kunnen verdedigen.

Deventer, 14-03-2012

Aanwezig: Iedereen

Na de, koude, nacht te hebben doorgebracht in een oude ruïne van een cairn zetten onze avonturiers zich aan de terugtocht naar Kloff. Er wordt, behalve de bevroren mensen, een schat gevonden aan warme kleding en diepgevroren etenswaren. Over de Aïahrgaäuhwauhaugodvraukut-gletsjer gaat de tocht glibberig en moeizaam naar beneden.
Aan het begin van de avond zien zij in de verte nog een cairn. De groep besluit daarheen te gaan. Tot hun grote verbazing blijkt deze toren bewoond. En niet alleen bewoond, maar een echte herberg te zijn. De herberg 'De Laatste toren' een de laatste stukje beschaving voor een ieder die de passen door wil naar het westen. De vuren branden hoog. De aankleding is een beetje armoedig, maar het eten is vet, warm en goed en de bedden ongedierte vrij. Victoria komt in de gelagkamer in aanraking met een vrouwlijke kender die zich voorstelt als Tik'm. Zij wil zich graag bij de groep aansluiten om haar gevonden schatten, groenige ruwe diamanten, veilig naar beneden te brengen. Daarbij werpt ze zich op als een gids die wel een snellere route over de Aïahrgaäuhwauhaugodvraukut-gletsjer weet.
Na een goede nacht slapen en een stevig, maar vet ontbijt, leidt ze de groep door het hart van de gletsjer. Onder het ijs.
Binnen één dag zijn ze in de groene vlaktes en een klein bos. In de verte ziet de groep een omwalde gemeenschap die volgens Tik'm een houthakkersdorp is. In de rivier die het einde van de Aïahrgaäuhwauhaugodvraukut-gletsjer vormt liggen een aantal handels drakars ,lang-schepen.

Deventer, 11-04-2012

Aanwezig: Iedereen

Na het verlaten van de gletsjer verdwijnt Tikk'M. De groep gaat het dorp binnen. De grote aarden wl huisvest een rij met huizen en een enorm centraal gelegen plein, waarschijnlijk voor de handel in hout, iets wat veel ruimte inneemt. De groep wil graag terug naar Kloff om het masker aan de stadshouder te overhandigen. Zij zoeken een boot die toevallig die kant op gaat en leren dat de rivier al ruim voor Vatohs naar het zuiden afbuigt en dus geen goede route is naar het noord westen. Liever dan de orginele gedachte om via het noorden naar het westen af te gaan.
In de centrale kroeg onmoeten ze iemand die hen wel mee wil nemen richting het westen. Met een karavaan van vier wagens vertrekken zij na drie dagen door de onmetelijke graslanden van midden Eliat, een woest en gevaarlijk land, zoals onze reizigers nog zulen merken.
Na een drietal dagen wordt de groep belaagd door een groep van zes raptors, een dinosaurus met kleurrijke veren, grote klauwen en een slecht humeur. Gebruik makend van hun snelheid en enorme wendbaarheid vallen ze in groepen van drie aan. De Barbaar, de heks en de elf worden in het lange gras aangevallen en de psionisist en de magiër op de karren. De hagedissen doen massieve schade en het ziet er slecht uit voor de groep. Als Hundra tijdens het gevecht ook nog haar trouwe zwaard verliest ziet het er bleek uit. Zij bevrijdt het rezerve zwaard van de elf en voelt de macht van het duister in haar opkomen. Dit zwaard, gemaakt van uiterst machtige magie van de duistere Magistyrs Krovonië, neemt bezit van haar geest en vernietigd haar tegenstanders. Als zij als laatste de elf wil slachten kan zij dit alleen maar voorkomen door een uiterste wil kracht. Het lukt haar gelukkig wel en het zwaard wordt de grond in geduwt.
Inmiddels heeft de psionist de hagedissen gedood die de karren aanvielen met haar geestesoog. Het gevaar is voor nu geweken, maar het is duidelijk dat de landen niet veilig zijn en dat gratis vervoer altijd een prijs heeft.

Wijhe (i.p.v.) Enschede, 25-04-2012

Aanwezig: Bertil, Bjørn & Chiquita
Afwezig: Tom & Bart

Het masker van Yaeh is afgegeven en de nieuwe missie is uitgelegd. Op naar Grundle

Tussenvoegsel

Terwijl de vrouwen van de groep zich opdringen aan de Lt. Com, gaat Seebo de tent uit en gaat buiten zitten mokken, onwetend van het scenario binnen in de tent. “Wat hebben die vrouwen nu? Zien ze niet is dat een man als de Lt. Com zijn rust nodig heeft”. Hij moet de groep -nee, vele groepen als de onze- sturen.
Inmiddels zijn de vrouwen als één in slaap gevallen, oververmoeid van de zwaren dagen en de bevrijding van gevaar, zonder aan hun daden te kunnen uitvoeren op de charmante Lt. Com.
Het is al veel later als hij een eenzame figuur ziet zitten op een heuveltje net buiten het kamp. Hij sluipt er naar toe. Daar zit Sté Crayé rustig te lurken aan een lang stenen pijp. “Ah Seebo, zegt hij zacht, kom er bij zitten jong”. Even zitten zij met z'n tweëen op het heuveltje zwijgend in de verte te kijken. Dan verteld de Lt. Com. “Ik ben blij dat jullie het vorige avontuur goed hebben afgesloten. Het was een enorme misrekening van mijn kant dat jullie Ilsurdour tegen kwamen. Ik dacht dat hij niet meer in staat was een macht te zijn in dit deel van de Errions.” Hij zucht en vervolgt zijn verhaal; “Dit verandert aan jullie missie niets. Die groene duivel kan jullie nu niet meer bereiken. En ik heb het masker voor onze geliefde stadhouder. Haal mij de machtsymbolen van het dwergen keizerrijk uit Haak, uit de klauwen van de duistere dwergen. Jij, en in mindere mate Ann, zijn hierin een grotere spil dan anders. Magie zal de dwergen misleiden.
Hier heb ik een brief voor het dwergen verzet en een kaart van Grundle.” Hij overhandigd Seebo de papieren. “Reis naar de Weg van Abbaran in het noord westen van de Errions en steek daar Het Ruggegraat gebergte over. Maar wees voorzichtig! De weg is al jaren niet meer bereist en is mogelijk een verblijf van allerlei gespuis geworden. Maar het is de enige weg die jullie ongezien naar Grundle brengt. Volg de gangen naar het noorden dan kom je uit in de Grote Vhar Woestijn. Daar buig je af naar het westen om daar de Midden Rif Gebergte over te steken, die aan die kant nauwlijks bewaakt wordt.” Dan staat hij op en kijkt de gnoom met medelijden aan. Hij kijkt weg en zucht; “Ik kan je nauwlijks vertellen hoe belangrijk deze opdracht voor mij is. Ik wens jullie dan ook al het succes en geluk.”
“Kom, nu is het tijd om te rusten. Ik en mijn wapenknecht houden de wacht, hier zijn jullie veilig. Seebo legt zich te rusten en de volgende ochtend is de Lt. Com en zijn man weg. In de tent vinden de avonturiers een zak met 100 Gp met onbekende tekens, waarschijnlijk dwergen kronen.

Deventer, 09-05-2012

Aanwezig: Tom, Bertil, Bjørn & Bart
Afwezig: Chiquita

Het kamp is leeg. Met de gevonden spullen gaat de groep op weg naar Abbaran's Weg, een onbewaakte doorgang door Het Ruggegraat gebergte om zo stiekum in Grundle te geraken.
Echter de ingang van het gangenstelsel is niet zo onbewaakt als de groep had gehoopt. Een eenzame Cata-Chimera zet onmiddelijk de aanval in, ze zal honger hebben…

Wijhe (i.p.v.) Enschede, 23-05-2012

Aanwezig: Iedereen

Ondanks de hevige aanval van het mytische beest (Seebo en Ann zullen het nooit meer vergeten al zouden ze willen) bereikt de party de grotten die de ingang van de pas blijkt te zijn. Er wordt een nest gevonden met, schijnbaar draken eieren, en een beest die dat bewaakt. Op een holletje gaat de groep de oude dwergenmijn door, geleid door stenen met de runes 'A' (in het oud commons) die hier en daar achtergelaten zijn.

Deventer, 06-06-2012

Aanwezig: Bjørn, Bart, Chiquita & Bertil
Afwezig: Tom

De tocht door het gangenstelsel leidt door een oude (waarschijnlijk dwergen) mijn of stad. Op een balustrade met trappen wordt de groep bevangen door gezang van een vrouw. Pas als ze zich bijna van grote hoogte te pletter hebben gestort komen ze bij hun verstand. Terwijl ze hun weg willen vervolgen over de vervallen brug (hele delen zijn weg, zodat er geklommen of gesprongen moet worden, wordt Tharilith gegrepen door een erg lelijke vrouw met het onderlijf van een roofvogel; Harpies. Een tweetal van deze creaturen slepen de elf en dumpen haar op een alleen staande brok brug om haar daar te lijf te gaan.
Tharilith had het bijna niet overleefd als zij in een opwelling het duistere zwaard trekt. De bange elfin verdwijnt en er verschijnt een schijnbaar perfecte strijdster. De Harpies zijn geen partij voor haar en worden in stukken de ruimte in geslingerd. Nu gaat ze op zoek naar een waardiger tegenstander en vindt: de groep.
De strijd is oneerlijk. Het wezen dat Tharilith was is een bijkans onoverwinnelijke tegenstander. Slechts met vereende krachten en creativiteit van de party leden wordt het zwaard uit haar hand verwijderd en onmiddellijk naar de bodem van deze mijn geschopt. De elfin leeft met de schade op haar leven en de rest ontsnapt met hun leven. Beter kan het toch niet?

DM opmerking: Hoewel de missie nauwelijks is opgeschoten, vond ik het wel mooi om te zien dat de groep goed op mekaar begint in te spelen. De tegenstander (lees Tharilith) werd door goed samenspel verslagen. Ook hebben we ons blauw gelachen.

Enschede, 18-06-2012 Afgelast

Aanwezig: Tom, Bart, Chiquita & (misschien) Bertil
Afwezig: Bjørn & Simon

Deventer, 04-07-2012

Aanwezig: Iedereen

Na een afmattend gevecht zet de groep de tocht door de gangen voort. Na nauwelijks vier passen op de brug wordt de party ingesloten door een enorme zwerm geo-stationair hangende soort octopussen.

Enschede, 18-07-2012

Aanwezig: Bijna iedereen
Afwezig: Bjørn

Na de brug voor langere tijd te hebben gevolgt, staat de groep nu voor een enorme waterval. Deze stort, van het dak van de grot, met zoveel geweld naar beneden dat hij de brug heeft door gesneden. De weg is geblokkeerd.
Ann gaat op haar bezem op onderzoek uit en vindt dat er we een weg omheen is en dat de brug daar verder gaat naar het noorden. Optimistisch doet zij verslag en stelt voor om de groep over te zetten (een langdurig proces, maar ja). Echter dit stuit op problemen met de psioniste. Zij weigert gebruik te maken van magie. Na veel overleg wordt er gezocht naar een alternatieve route. Ann maakt overuren op haar bezem en onderwerpt de bodem van de grot aan een inspectie. Deze ziet er uit als een duister, begroeid moeras. Een rimpeling op het water suggereert leven onder het wateroppervlak groter dan de wolken met muggen die Ann proberen leeg te zuigen. Ze test de vegetatie, maar die is ongeschikt om

Deventer, 08-08-2012 i.p.v. 01-08-2012

1 jaar Eliat Party!

Aanwezig: iedereen

De party gaat verder op zoek naar de “A”, maar vindt er geen bliksem aan. De oude dwergen hebben kennis gemaakt met meneer Tesla…

Enschede, 15-08-2012

Aanwezig: iedereen

De tocht gaat door, met als hoogtepunt een wild waterbaan die leidt naar een een fexibele gang die door machinerie het water in wordt geleid om zo te dienen als doorgang van de oude dwergenstad. Hundra vindt iets op de grond en steekt het bij zich. Seebo buigt zich over de brief van de Lt. Com. Crayé en snapt er niets van.
De groep loopt de gangen/grotten uit en komt zo op een adembenemend mooie vallei met een woeste rivier en verschillende bouwwerken. De lucht is fris en koud. Waarschijnlijk ook midden in het Ruggegraat Gebergte.
We zijn op de helft.
De groep stapt uit de gang de open lucht in…
Ze bevinden zich nu in een vallei die doorsneden wordt door een aantal rivieren. De steile rotswanden worden zo nu en dan onderbroken door gestyleerde, enorme beeldhouwerken die dwergen in een statische houding voorstellen en waarin zich poorten bevinden. Deze poorten zijn allemaal gesloten. Sterker nog; de gang waaruit de avonturiers kwamen bevindt zich ook boven zo’n poort. Dit zien zij als ze via een soort geitenpad naar beneden gaan.

Zwolle i.p.v. Enschede, 29-08-2012

Aanwezig: Bijna niemand iedereen
Afwezig: Bart, Bjørn & Chiquita (Oh nee, we spelen dan in Zwolle dan kan Chiquita weer mee doen. Bart doet ook toch mee, dus…
Afwezig: Bjørn

De groep vind nog een paar aanwijzingen dat er personen hen zijn voorgegaan. Ann vindt een pijp bij het wilde water en een paar runen 'A' zijn schoongemaakt. Ze steken de eerste rivier over via een nog bestaande railing van een oude brug. Daarvanuit vinden ze een vijfhoekig gebouw dat er van binnen uitzien alsof het een vestingwerk voor dwergen is. Op de eerste verdieping en begane grond wordt niets gevonden, maar er is ook een trap naar benenden die leid naar een ondergronds gangenstelsel. Verschillende kamers worden gevonden, een latrine, een wapenkamer e.d. Maar deze kamers zijn leeg. Het lijkt er op dat de ruimtes ordenlijk zijn verlaten na gebruik, goed zijn schoongemaakt en daarna vergeten. Na een aantal tientallen meters vinden zij een contructie om van het ene gangenstelsel naar het andere, bovengelegene, te komen. Aan het einde vinden zij een ruimte waar zij oog in oog komen met een vreemde contructie, half dwerg, half machine. Een gevecht begint en de groep vlucht de kamer uit. Waar gaat dit eindigen?

Deventer, 12-09-2012

Aanwezig: Bart, Bjørn, Bertil, Chiquita & Feico!
Afwezig: Tom

De Groep sluit de deur achter zich om zo het mechanische wezen achter zich te laten. Veiligheid. Helaas blijkt die maar betrekkelijk. Als de groep de gang weer afgaat komen zij uiteindelijk weer voor de eerste deur terecht. Hundra weet de club te bewegen om af te rekenen met het monster.
De deur wordt andermaal opengetrapt en Hundra stormt naar binnen. Daar staat ze oog in oog met het monstrom én een andere contruct (een soort potkachel met arqebus). Na een heftig gevecht worden de machines uitgeschakeld.
Op zoek naar een verdere doorgang door de gangen vinden de meiden (en Seebo) een derde machine en een gang met railing. Het, uitgeschakelde monster, is voorzien van een 'A' en een ouderwets uitziende dolk in zn nek, kan bewogen worden via die rails.

Level 5!

Als de groep de gang doorloopt eindigt deze bij een rivier van lava. De rail loopt door, naar een soort kamer aan de overkant van de hete massa. Hundra slaat een touw om de rail en gaat naar de kamer. Daar valt zij, bewusteloos van de hitte en giftige dampen, op de grond en blijft daar bewegingloos liggen. Ann kruipt in het binnenste van de monsterlijke construct en probeert naar de overkant te komen, maar het gevaarte is te zwaar. Zij komt ook vast te zitten in het monster. Seebo en Victoria gaan op zoek naar een sleutel, maar vinden alleen een rivier achter een deur… Alles wat los en vast zit stroomt weg. Het overtollige water stroomt door sleuven in de contructie ruimte weg. Seebo is een geschuurd, roze mannetje geworden. Victoria besluit toch maar door een power de construct te openen; dat werkt. Ann is weer vrij.

Na veel te lange afwezigheid was Feico weer bij ons festijn der verzinsels. Welkom Feik!

Enschede, 26-09-2012

Aanwezig: Bart, Bjørn, Bertil, Chiquita & Tom
Afwezig: Niemand

Deventer, 10-10-2012

Aanwezig: Bart, Bjørn, Bertil, Chiquita, Tom & Feico!
Afwezig: Niemand

Enschede, 24-10-2012

Aanwezig: Bart, Bertil, Chiquita & Tom
Afwezig: Bjørn

Wijhe (i.p.v. Deventer), 07-11-2012

Aanwezig: Bart, Bjørn, Bertil, Chiquita & Tom.
Afwezig: Feico (en na een uurtje Bart)

Na een aanhoudende zandstorm komt de groep in een verlaten tempel, waarin zich een verfrissend bekken bevindt. De hitpoints worden weer aangevuld en net zo snel verloren als één van de spinx-achtige wezens de meisjes in de rug aanvalt. Rake klappen gaan heen -en weer. Het beest wordt verslagen. Hundra en Tharilith komen achter de macht van hun wapens.

Enschede, 21-11-2012

Pre -en repair avond t.b.v. EWW'12

Deventer, 05-12-2012

Aanwezig: Bart, Bertil, Chiquita, Bjørn & Tom.
Afwezig: Feico.

Na een drietal dagen, na de ontdekking van de oude tempel, hun weg te vervolgen in de Grote Vhar Woesternij stopt de groep bij een soort opgedroogte rivierbedding, die aan de oostkant zich uitstrek de woestijn in en aan de westzijde plots wordt afgesneden door een vreemd uitziende grote rots in de rotswand. Ann neemt een kijkje en vliegt over de steen heen en ziet dat hij zo'n 80 meter hoog is en ongeveer zo breed.
Achter de steen bevindt zich ook een rivier bedding van grind. In het missen stroomt nog een klein beetje water, maar dat mag geen naam hebben. De suggestie wordt gewekt dat dit vroeger eens een machtige stroom was. Omdat dit er uitziet als een makkelijke route naar Lazareth in Grundle wordt er besloten de groep over de steen te vervoeren (behalve Victoria die liever klimt) met de bezem en daar de weg te vervolgen
De temperatuur is hier beduidend lager en de winterkleding komt weer uit de rugzakken.
Na de rivierbedding een tijd te hebben gevolgd ziet de party een huis van steen hoger op de rotswand. Ze besluiten een kijkje te gaan nemen. Daar komen ze oog in oog met de Baron Malik Mailikkzoon, zoon van Mhalik, een dwergen vampier. Één voor één vallen onze heldinnnen (en Seebo) voor de zwarte mist die hen transporteerd naar een achterkamer, geboeid op een stenen stoel. Victoria heeft inmiddels een gezellig onderonsje met de dwerg.
Hundra, die buiten was gebleven kijkt naar de ondergaande zon en luistert verwondert naar een aantal wolven die in de verte huilen…
Plots staat daar de vampier naast haar en zegt: “Ah, de kinderen van de nacht, luister eens hoe mooi hun muziek is…“
Hundra reageert met “Ach, rot eens op!”
Waarop de dwerg uitroept, “Rot jíj maar op!” en met deze woorden duwt de baron Hundra van de ballustrade, zo'n 20 meter naar beneden. Neerkomend met haar hoofd in de gravel, niet zwaar gewond, maar meer gebutst kijkt ze naar boven. Woede trekt over haar gelaat. Pisnijdig rent ze de trap op en stormt weer het huisje in en haalt uit naar de vampier. Het zwaard Golau maakte korte metten met de baron en zond hem, dit maal voor eeuwig, naar zijn maker.
De rest van de groep ontwaakt uit de illusie vastgeketend aan een stoel te zijn.

Enschede, 19-12-2012

Aanwezig: Bertil, Bart, Tom & Chiquita
Afwezig: Bjørn & Feico

Eindelijk dringt de groep Grundle binnen.

Wijhe, 09-01-2013 i.p.v. Deventer, 02-01-2013

Aanwezig: Bjørn, Bertil, Bart, Chiquita, Tom & Feico

Door het steeds aanwezige gevaar voor ontdekking besluit de dwerg Andreï de groep op weg te helpen naar hun doel. Als hij dat te weten komt door een verspreking van de elfin brengt hij de groep naar Lazareth, een heuvel in het kale landschap,waar hij een boot regelt naar Haak. Er wordt wat leren zakjes verwisseld van eigenaar en de groep gaat benedendeks. Deze boot werkt als een grote slee met enorme zeilen. Over het zand scheert het met grote snelheid.
Na een dag of twee remt de boot plotseling af met een heftige schok. Even later helt de boot over naar linksvoor. Een enorm creatuur met een incectenkop is het vaartuig proffessioneel aan 't slopen. De groepsleden duiken alle kanten op voor een veilig heenkomen, maar de meeste komen uiteindelijk door een gat in de romp naar buiten, waar een tweede monster op wacht.

De twee desert umber hulks worden uiteidelijk in een episch gevecht verslagen. Maar de boot is behoolijk stuk en hangt in een gevaarlijke hoek. Van de dwergen ontbreekt elk spoor en waar is Andreï?

Genoeg Xp-en gecashed: Level Up!

Volgende week graag de nieuwe volledige sheets. Vergeet jullie dekens niet.

Enschede, 16-01-2013

Aanwezig: Bertil, Bjørn, Bart, Tom & Chiquita
Afwezig: Feico

Eindelijk wordt de dwerg Andraï weergevonden, gebonden als een salami. Vuilbekkend, een dwerg onwaardig, vanachter zijn mondknevel. Blijkbaar hebben de dwergen van de speeder de jager vastgebonden om zo in staat te zijn om de groep bij de juiste athoriteiten af te leveren. De andere dwergen zijn waarschijnlijk van de boot gesprongen toen deze in gevaar bevondt door de Umber hulks. Seebo kijkt de sporen na, maar kan geen dwerg meer vinden.
De groep wordt nu door Andraï met plankjes aan de voeten door de zand woestijn geleid. Na verloop van tijd komt de groep bij een verlaten dwergen stad. Daar gaan ze binnen. De stad beslaat een hele heuvel en is enorm. Op vragen van Ann en Victoria verteld Andraï dat er in de oude tijden wel dertig van dit soort steden door Grundle te vinden waren, maar sinds een aantal noodlottige incidenten die tijdens de Laatste Oorlog der Magiërs plaatsvonden zijn de plaatsen onbewoonbaar door gebrek aan water.
De tocht gaat door zalen en gangen steeds dieper de stad in. De dwerg wil hen naar de haven in de heuvel brengen en hoopt dat zich daar nog een bruikbare speerder bevindt.
Als de groep langs de ballustrade van de haven loopt wordt zij plotseling beschoten. Tientallen kruisboog pijlen slaan in op de party en de muur achter hen. Als een aantal personen hun blik concentreren zie zij verschillende dwergen lopen in de haven en op de ballustrade. Die hebben niets goeds in de zin…
De groep verweerd zich kranig en na een flink aantal slachtoffers te hebben gemaakt verliezen de aanvallende dwergen de moed en zoeken ze snel een veilig heenkomen.

Enschede, 30-01-2013

Aanwezig: Bertil, Bjørn, Bart & Chiquita
Afwezig: Tom & Feico

De groep gaat voetje voor voetje in de duisternis verder richting de haven. Halverwege wordt de groep nog opgehouden door een tiental matzwart geschilderde, mechanische dwergen. Maar die hebben er ook snel geen zin meer in.
Er wordt een boot gevorderd en de tocht door de woestijn wordt voortgezet.
Op de boot eist Andreï uitleg wat de intenties van de groep is. Schoorvoetend wordt hij op de hoogte geteld.
De reis door Grundle gaat door…

Deventer, 13-02-2013

Aanwezig: Bertil, Bjørn, Tom, Bart & Chiquita
Afwezig: Feico

Met de speeder reist de groep zo'n vijftal dagen, op hoge snelheid, verder. Andreï is door de groep op de hoogte gesteld en nu worden er plannen gemaakt. Behalve Hundra (die zich liever bezighoudt met de zware lichamelijke taak om, overdag, de speeder te besturen) maakt de groep plannen voor de in -en, ook de net zo belangrijke taak, uittocht van Haak, de dwergen hoofdstad.
Zo wordt er zich afgevraagd hoe de drie objecten er eigenlijk uitzien, hoe zij bewaakt worden en waar zij zich hoogstwaarschijnlijk bevinden. Andreï kan de groep van de meeste antwoorden voorzien.
De objecten zijn, zeer oude, maar gewone gebruiks voorwerpen, niets speciaals in goud en/of uitzonderlijk vakmanschap. De drie objecten worden gedragen door de drie “koningen” dus die bewaken die dan ook. Verder is er in en om Haak een elite brigade van zo'n 1200, goed getrainde, dwergen. Echter het legertje is niet écht gemotiveerd om de duistere dwergen die op dit moment de troon bezitten te verdedigen. Verder geeft Andreï Victoria de waarschuwing dat de huidige heersers van Grundle zich al eeuwen lang hebben toegsplitst op geestelijke kracht en deze ook ge -of misbruiken.
Als de speeder aanlegt bij een lange kade leidt de dwerg de groep een grot in, een geheime, alternatieve route naar (en in) Haak in. Echter als de party beschoten wordt, blijkt dat de gangen niet zo verlaten en geheim zijn als hij dacht….

Deventer i.p.v. Enschede, 27-02-2013

Aanwezig: Bertil, Bjørn, Tom, Bart & Chiquita
Afwezig: Feico

De alternatieve route blijkt gevaarlijker dan gedacht. De spinachtige creatuur, die de groep met giftige pijlen bestookte, blaast de aftocht (verdwijnt!) en wordt verangen door een aanval met een kleverige substantie van een onbekende. Seebo weet zich door een snelle beweging te redden, maar Victoria krijgt echter de volle laag en wordt in de plakkerige meuk omwikkelt. Tharilith snelt te hulp om haar te bevrijden. Een aanval van die kant blijft echter uit.
De achterzijde van de groep wordt nu aangevallen door een grote Earth Elemental. Hundra, bijgestaan door Ann slaan het wezen van zich af, maar het is Tharilith die het wezen met een simpel pijlschot afmaakt.
Later worden een drie- of vier tal figuren, die Victoria opmerkt, maar niet ziet, verjaagd door de muur van vuur die Seebo langzaam, links de gang in stuurt. Echter blijft er één bliepje hardnekkig aanwezig op het interne psy-radar.
Even later de-cloaked een Drow elf sorcerer boven de muur van Seebo. Zwevend op zo'n dertig voet hoogte wordt deze bestookt door een psi-aanval van Victoria, nijdig stuurt de drow bliksem terug als antwoord op haar schade. Tharilith jaagt nog een twee-tal pijlen op haar aartsvijand, maar krijgt ook snel een passend antwoord in de vorm van een vuurbal die schade oplevert voor Tharilith, Andraï, Seebo en Victoria. Ann en Hundra staan veilig in een cirkel of protection die de heks gedaan had in het gevecht met de Elemental. Hundra doet ook een pijl richting de duistere elf, maar weet geen schade te doen.
Victoria vindt 't wel leuk zo en zet het op een rennen om wat dekking te vinden bij een brug.
Hoe gaat dit aflopen…….

Deventer, 08-05-2013

Aanwezig: Bertil, Bjørn, Tom, Bart & Chiquita
Afwezig: Feico

 • Ann Scarecrow, level 6, 15.000 Xp + 1.980 Xp + 100 Xp = 17.080,0 Xp ;
  • spells used 1x 3 lvl./ 3x 2 lvl / 3x 1 lvl.
 • Hundra, level 6, 15.000 Xp + 1.980 Xp + 100 Xp = 17.080,0 Xp ;
 • Seebo Borrlt, level 6, 18.000 Xp + 1.980 Xp + 100 Xp = 20.080,0 Xp ;
  • spells used 2x 3 lvl./ 1x 2 lvl / 1x 1 lvl.
 • Sjuurli Nettle, level 5, 10.000 Xp + 0 Xp = 10.000,0 Xp ;
 • Tharilith, level 6, 18.000 Xp + 1.980 Xp + 100 Xp = 20.080,0 Xp;
 • Victoria Fabricius, level 6, 18.000 Xp + 1.980 Xp + 100 Xp = 20.080,0 Xp.
  • 33 punten verbuikt

Treasure : none

Enschede, 22-05-2013

Aanwezig: Bertil, Bjørn, Tom, Bart & Chiquita
Afwezig: Feico

 • Ann Scarecrow, level 6, 17.080,0 Xp + 100 Xp = 17.180,0 Xp ;
  • spells used 1x 3 lvl./ 3x 2 lvl / 3x 1 lvl.
 • Hundra, level 6, 17.080 Xp + 100 Xp = 17.180,0 Xp ;
 • Seebo Borrlt, level 6, level 6, 20.080 Xp + 100 Xp = 20.180,0 Xp ;
  • spells used 2x 3 lvl./ 1x 2 lvl / 1x 1 lvl.
 • Sjuurli Nettle, level 5, + 0 Xp = 10.000,0 Xp ;
 • Tharilith, level 6, 20.080 Xp + 100 Xp = 20.180,0 Xp;
 • Victoria Fabricius, level 6, 20.080 Xp + 100 Xp = 20.180,0 Xp.
  • 36 punten verbuikt

Treasure : none

Deventer, 05-06-2013

Aanwezig: Feico, Bertil, Bjørn, Tom, Bart & Chiquita

 • Ann Scarecrow, level 6, 17.080,0 Xp + 100,0 Xp + 350,0 Xp = 17.530,0 Xp ;
  • spells used 1x 3 lvl./ 3x 2 lvl / 3x 1 lvl.
 • Hundra, level 6, 17.080 Xp + 100,0 Xp + 350,0 Xp = 17.530,0 Xp ;
 • Seebo Borrlt, level 6, 20.080 Xp + 100,0 Xp + 350,0 Xp = 20.530,0 Xp ;
  • spells used 2x 3 lvl./ 1x 2 lvl / 1x 1 lvl.
 • Sjuurli Nettle, level 5, 10.000 Xp + 100,0 Xp + 442,0 Xp = 10.542,0 Xp ;
 • Tharilith, level 6, 20.080 Xp + 100,0 Xp + 350,0 Xp = 20.530,0 Xp ;
 • Victoria Fabricius, level 6, 20.080 Xp + 100,0 Xp + 350,0 Xp = 20.530,0 Xp .
  • 36 punten verbuikt

Treasure : none

Enschede, 19-06-2013

Aanwezig: Bertil, Bjørn, Tom, Bart & Chiquita
Afwezig: Feico

 • Ann Scarecrow, level 6, 17.530,0 Xp + 100,0 Xp + 1.100,0 Xp = 18.730,0 Xp ;
  • spells used 3x 3 lvl./ 4x 2 lvl / 3x 1 lvl.
 • Hundra, level 6, 17.530 Xp + 100,0 Xp + 1.100,0 Xp = 18.730,0 Xp ;
 • Seebo Borrlt, level 6, 20.530 Xp + 100,0 Xp + 369,0 Xp = 20.999,0 Xp ;
  • spells used 2x 3 lvl./ 1x 2 lvl / 1x 1 lvl.
 • Sjuurli Nettle, level 5, 10.542,0 Xp + 0,0 Xp + = 10.542,0 Xp ;
 • Tharilith, level 6, 20.530 Xp + 100,0 Xp + 369,0 Xp = 20.999,0 Xp ;
 • Victoria Fabricius, level 6, 20.530 Xp + 100,0 Xp + 369,0 Xp = 20.999,0 Xp .
  • 36 punten verbuikt

Treasure : none

Deventer, 03-07-2013

Aanwezig: Bertil, Bjørn, Tom, Bart & Chiquita
Afwezig: Feico

Een elf en een gnoom laten hun fantasie de vrije loop…

 • Ann Scarecrow, level 6, 18.730,0 Xp + 100,0 Xp + 2.170,0 Xp = 21.000,0 Xp LEVEL UP!;
  • spells used 0x 3 lvl./ 0x 2 lvl / 0x 1 lvl.
 • Hundra, level 6, 18.730,0 Xp + 100,0 Xp + 2.170,0 Xp = 21.000,0 Xp LEVEL UP!;
 • Seebo Borrlt, level 6, 20.999 Xp + 100,0 Xp + 168.901,0 Xp = 190.000,0 Xp LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, change school (necr), LEVEL UP, LEVEL UP, Change alignment CE, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP!;
  • spells used 0x 9 lvl./ 0x 8 lvl./ 0x 7 lvl./ 0x 6 lvl./ 0x 5 lvl./ 0x 4 lvl./ 0x 3 lvl./ 0x 2 lvl / 0x 1 lvl.
 • Sjuurli Nettle, level 5, 10.542,0 Xp + 0,0 Xp + = 10.542,0 Xp ;
 • Tharilith, level 6, 20.999 Xp + 100,0 Xp + 168.901,0 Xp = 190.000,0 Xp LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, Change alignment LG, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP, LEVEL UP! level 20, 190.000 Xp - 168.901,0 + 2.500,0 Xp = 23.599,0 XP LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN, LEVEL DOWN!;
 • Victoria Fabricius, level 6, 20.999 Xp + 100,0 Xp + 2.500,0 Xp = 23.599,0 Xp LEVEL UP!.
  • 0punten verbuikt

Treasure : none

Enschede, 17-07-2013

vakantie pauze
Afwezig: Simon, Bjørn

Enschede, 31-07-2013

2 jaar Eliat Party!

De chaotische party gaat door!
Of niet?

Deventer, 06-11-2013

Aanwezig: Bertil, Bjørn, Bart, Chiquita & Tom
Afwezig: Feico

Na lange afwezigheid weer verder met de Eliat Party om… 'm af te sluiten. Tja. Kijken of dat lukt.

Wat er de laatste keer gebeurde...

De groep heeft besloten een einde te maken aan de bezetting van Haak door de duistere dwergen en de drie Heilige Objecten die het Dwergenkeizerrijk rechtsgeldigheid geven te collecteren.
Dat dit geen eenvoudige taak gaat worden blijkt wel aan de ingineuze manier waarop de deuren van een niet zo stil alarm zijn voorzien. De honderden op honderden kleine, vliegenden demonen die zich daarna op de damens (en seebo) storten maken het werk er ook niet lichter op.
Nu hebben de de gevleugelde pestventjes zich terug getrokken (hoogstwaarschijnlijk wachten zij op een hernieuwde kans om aante vallen) en wordt er in de schaars verlichte troonzaal rauwe orders gehoord. Pijlen vliegen op onze heldinnen (en seebo), maar deze worden weggeveegd door Ann.
Wat zal er nog gebeuren……

Deventer, 08-01-2014

Aanwezig: iedereen
Afwezig: niemand (hoop ik)

Daar zijn we dan in 2014. Allemaal een gelukkig nieuwjaar, we gaan het beste er van maken.
Te beginnen met de Eliat-party. Alle leden zijn (nog) steeds in leven, dat valt weer mee.

Waar zijn we?

De Groep is op het moment bezig met een gevecht in de troonzaal van Haak, een dwergen vesting/stad in het midden van Het Dwergen Keizerrijk grundle op west-Hybor. Inzet van de strijd zijn de drie items van macht. Of is het nu puur lijfsbehoud?
Deze woensdag gaan we weer eens door, als het goed is, zal iedereen (ook Feico) aanwezig zijn.

eliat_party.txt · Laatst gewijzigd: 2021/10/08 16:27 door bjorn