Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


helmut

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Vorige revisie
helmut [2010/11/12 00:00]
helmut [2019/09/05 13:33] (huidige)
bjorn
Regel 1: Regel 1:
 +====== HELMUT (HET PINKPINT DORP) ======
  
 +==== Algemeen ====
 +----
 +**Medium Town:** Conventioneel;​ AL NG; 1,200 gp limiet; Activa 62,400 gp; Populatie 650; Mixed (90% mens; 2% gnome, 1% elf; 2% halfling, 5% anders.).
 +Helmut is een middelgroot dorp in het zuid oosten van Sömanië Het is ongeveer 300 jaar oud en gesticht in het jaar 1012 (NT). Eigenlijk is het meer een strategische clustering van winkels en huizen aan de oever van de Borsall. de rivier die vanuit het Bor moeras naar het westen stroomt. Helmut is omgeven door landerijen en hoeves die net zo lief hun oogsten in Helmut slijten als twee dagen reizen naar Zendouros. Het zuidelijke klimaat maakt dat het leven een tandje lager gaat. Men heeft nooit veel haast maar er heerst over het algemeen een gemoedelijke sfeer.
 +Hoewel het de schijn heeft dat Helmut, zuidelijk van Borsall gelegen, onder het domein van Zendouros zou vallen is niets minder waar. 50 jaar na de stichting van de plaats heeft Zendouros haar rechten verloren aan het leengoed Orrdoff. De geschiedenis is vaag over hoe en waarom. Maar de huidige leenheer Marrigan is goed voor zijn pachters. Helmut zelf wordt bestuurd door een raad van welvarende inwoners voorgezeten door de vaander. De vaander wordt aangewezen door de leenheer en men zou verwachten dat deze alleen in diens belang zou handelen, maar de geschiedenis laat anders zien. Helmut is uitgegroeid tot een welvarende gemeenschap met zeer diverse inkomsten bronnen.
 +
 +==== POLITIEK ====
 +----
 +Helmut zelf heeft geen politieke macht. Afgezien van de raad die over vergunningen en (klein) strafrecht gaat. over alle besluiten hebben zij verantwoording af te leggen aan de leenheer van Orrdoff en de grote besluiten neemt de leenheer zelf.
 +
 +==== ARCHITECTUUR====
 +----
 +De ouderdom van Helmut geeft het haar verweerde indruk. De huizen en winkels zijn gemaakt van het hout uit de omliggende bossen (behalve het Blihou woud) en stenen uit de bergen. De huizen zijn vaak twee verdiepingen hoog. de onderste van steen en de bovenste van hout. Sommige panden zoals de herberg en enkele schuren hebben zelfs drie verdiepingen. Het meeste houtwerk is ooit witgekalkt geweest maar onderhoud staat laag op het prioriteitenlijstje bij de inwoners van Helmut. De panden zijn praktisch en recht met spaarzame versieringen aan een of twee gevels. Ook het klooster net buiten het dorp is van een praktische bouwstijl hoewel deze geheel uit steen is opgetrokken. Verder heeft Helmut een eigen graanmolen en een houtzagerij. Beide zijn gelegen aan de Borsall om ook de kracht van het water te kunnen gebruiken.
 +Opmerkelijk genoeg ontbreekt het Helmut aan een muur. De huidige Heer van Orrdoff (en uiteraard zijn voorgangers) wil geen toestemming voor geven voor de bouw ervan. Wel is er grotendeels een houten palissade om het dorp opgetrokken. Met maar liefst zes onbemande lage torens. De noordzijde van het dorp heeft alleen de bescherming die de Borsall haar geeft. In geval van nood is het plan om de brug onklaar te maken gemakkelijk uit te voeren. Dat is echter nog nooit nodig geweest in het 300 jarige bestaan van Helmut.
 +De olijvenafslag in Helmut
 +
 +==== PERSONA ====
 +----
 +De inwoners van Helmut zijn praktische mensen. Het leven is goed voor ze. ze hebben in Helmut bijna alles wat ze willen hebben. en geen noodzaak om weg te gaan behalve verveling. De meeste lossen dat op door in de zomermaanden op een boerderij te gaan werken. Het weinige nieuws wat uit de stad en de rest van het land doorsijpelt naar deze uithoek zorgt ook maar voor weinig avonturiers. Bovendien zo zegt heer Marrigan zorgen avonturiers alleen maar voor onrust. prima als gast maar niet als inwoners. ​
 +
 +{{:​helmut.gif?​x300}}
 +
 +==== LIGGING ====
 +----
 +Helmut ligt in het Zuid oosten van Sömanië het licht glooiende landschap is ideaal voor de boeren in omgeving. Er wordt vee gehouden op de weides en fruit en olijven worden geteeld in de vele boomgaarden. De Borsall meandert door dit landschap en maakt van Helmut een idyllisch dorp.
 +Het belangrijkste export product van Helmut komt feitelijk niet uit Helmut zelf maar uit de Abdij van Helmut net ten oosten van het dorp. Daar wordt het bijzondere Pinkpint bier gebrouwen. Een licht zurig bier dat in de hele regio (en naar verluidt ver daarbuiten) gedronken wordt. Pinkpint wordt gebrouwen met de tarwe, mout en hop van de velden in de omstreken en het water uit de Pink vennen die rondom het grote moeras liggen. De algen in deze vennen geven het bier haar licht roze kleur en zurige smaak. Pinkpint is ook verkrijgbaar als Rood-Dubbel en Zwart-Tripple. Een geheime samenstelling en water uit verschillende vennen geven aan de dubbel en tripple hun eigen kleur.
 +
 +{{:​kaart_helmut-1000.gif?​x200|http://​www.easterlings.nl/​un/​kaarten/​kaart_helmut_1000.html}}
 +==== Helmut Legenda ====
 +----
 +
 +De locaties op de kaart van Helmut indiceren verschillende buurten van de stad. Voor een bredere uitleg van deze begrippen, zie "City Districts"​ beginnend op pagina 34 van Cs.
 +
 +   - pakhuizen
 +   - achterbuurt
 +   - kroegenbuurt
 +   - karavaan plaats
 +   - marktplaats
 +   - gildenhuizen buurt
 +   - woonhuizen buurt
 +   - winkels
 +   - hoeves / boerderijen
 +   - zaagmolen
 +   - graanmolen
 +   - klooster ​