Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


kalt

KALT (DE NOORDELIJKE VRIJSTAAT)

<columns 90% first column attributes 50%>

ALGEMEEN


Metropolis: Conventioneel; AL N; 120,000 gp limiet; Activa 1,540,070,900 gp; Populatie 870,650; Mixed (46% mens; 15% grey elf; 6% drow elf; 5% high elf, 5 % dwerg; 2% halfling; 13% goblinoid; 8% anders.). Kalt bedekt de een compleet eiland in het noorden van Hybor. Het is een van de grootste steden in het noorden en een haven voor hen die opgejaagd worden door de Keizerlijke legioenen omdat zij het verkeerde geloof aanzouden hagen, van het verkeerde ras zijn of om economische redenen. (b.v. Geld dat anders niet naar het keizerrijk gaat.) Het is ook een van de zeldzame plaatsen waar de Isensea niet bevriest. Zelfs niet in de koudste winters. De stad is duizend jaar geleden gebouwd op de ruïnes van de antieke stad Ba'ahl, wat ooit een vesting was voor het vroege keizerrijk. Na een korte maar destructieve belegering werd de stad ingenomen door de prins Medior von Karsten en zijn gouden cirkel van magiërs die er hun intrek namen. Kalt is de oude taal en betekent koud. Iets dat de prins schijnbaar gezegd heeft toen men hem vroeg wat hij van de omgeving vond. Na de bouw van het Gouden paleis en de - nu - stadskern, probeerde het keizerrijk de stad te heroveren en leed daarmee een verschrikkelijke nederlaag. Ondertussen groeide het keizerrijk en bedreigde het gehele noorden van Hybor. Talloze vluchtelingen kwamen naar de stad, en met hen ook de verschillende rassen, religies, magie, kennis en gewoonten. Kalt verwelkomde ze allen. Zelfs wat ongebruikelijke zoals de drow elfs en de overgebleven duister torens van magie. De heersende klasse van deze grote stad in complex en bestaat uit talrijke macht blokken. Ten eerste de macht van de heersende monarch; de prins von Karsten-Kalt en zijn burger verdediging. Ten tweede de macht van de magiërs; bestaande uit 12 onafhankelijke torens of cirkels. Ten derde de macht van de nobelen en de militairen; zij bestaan uit de oude families en de militaire kaste. Ten vierde de macht van geld; de gildes. Samen vormen zij een soort tribunaal “the Dunamation”, voor economische, militaire and burgerlijk bestuur.

ARCHITECTUUR


Kalt is een oude stad die genoeg tijd heeft gehad om enkele grootse gebouwen en stijlen te doen voortkomen. Sommige gebouwen dateren nog van voor de tijd dat de stad zelf was gebouwd, Karduk Castle - dat functioneert als de oostelijke barakken van de stad - was bijvoorbeeld al honderden jaren oud voordat het werd geïntegreerd in de stadsmuren. De mensen die in deze stad kwamen wonen brachten ook hun culturele erfgoed architectonische kennis mee, Nu glanst de stad vol trots, rijkelijk versierd met hoge gebouwen in de binnenstad, Gotische kerken en herenhuizen, oriëntaalse tempel complexen, een drukke grote haven met haar hoge pakhuizen en fabrieken. Normale woonhuizen worden toegestaan vanaf het midden van de stad. en platte daken, gedrongen gebouwen naarmate men meer bij de muren komt in verband met verdediging doeleinden. Vele delen van de stad hebben hun eigen muren en zijn afgeschermd van de rest van de stad. Deze zijn zodoende weer steden in de stad. Kalt is niet alleen verdeeld op vloer niveau maar ook verticaal. Het ondergrondse is het terrein van de drow en andere onderaardse wezens. Zij leven in een grote natuurlijke grot en talrijke wegen leiden recht naar de rotsgrond waar Kalt op gebouwd is. Hogerop is het riool. Deze vieze en stinkende plaats zou geen plek moeten zijn waar mensen wonen. Maar de condities voor criminaliteit en controle zijn daar feitelijk beter. Verschillende bloeiende gemeenschappen zijn hier te vinden. Het is ook de beste manier om ongezien naar de kust te komen. Op grond nivo bestaat de populatie voornamelijk uit mensen en grey elven. Dit is verreweg het drukste gebied Zodra men geld genoeg heeft gaat men hogerop in de stad leven. Vele bruggen lopen over de lager gelegen straten. De gebouwen zijn er beter onderhouden en rijker versierd. Nog hogerop kunnen de huizen - of landhuizen - alleen bereikt worden door de grote trappen vanaf de hogere niveaus of door te vliegen. De belangrijkste draken pendels hebben hier hun stallen, maar natuurlijk niet naast de betere huizen.

PERSONA


De mensen van Kalt zijn een mix van verschillende rassen. De meesten leven in deze metropool als een laatste toevluchtsoord, het is dat of de genade van het keizerrijk beproeven. Kalt is echter een tolerante stad jegens alle rassen, beroepen en religies. Dit schept een vreemde mix tussen burgers die aan hun eigen normen en waarden blijven hangen en een fier en trots om het enige volk te zijn dat echt vrij is. Velen verachten de stad met haar drukke straten en onveilige stegen, bemoeizuchtige privé legertjes van magiërs en edelen, hoge tarieven van de gilden en een constante bedreiging van een invasie door het keizerlijke leger net buiten de poort. Maar allen zullen haar verdedigen tegen welke indringers dan ook. Als er iets slecht over hun stad gezegd moet worden dan kunnen we dat ook zelf wel, is de gedachte. Niet een sullige voorganger. Criminaliteit in Kalt is “normaal”. De sterker nemen van de zwakkeren. Alhoewel de Dunamation probeert om enige controle er op uit te oefenen is de praktijk meer iedereen voor zichzelf. Soms kan een “kleine” vergoeding aan een lokale bende of gilde je ongemolesteerd door een buurt laten komen.

<newcolumn second column left attributes>

LIGGING


Deze massieve stad is goed verdedigt. Haar eerste verdediging is het water. Het is omringd door twee belangrijke fjorden. Het machtige Greyfjord naar het westen, waar Kalt's belangrijkste havens liggen en de Kaltfjord in het zuiden. De rest van het eiland is omgeven door de Icensea. De stad is ook gesitueerd op een helling wat het een natuurlijke muur geeft. De handgemaakte buitenste, gelaagde, muren van Kalt staan vol met verdedigingstorens en zijn gemaakt van dik graniet. De muren zijn 40 voet hoog en tot 20 voet dik. Dit geeft ze een hardness van 8, 1,170 hp, en een break DC van 70. De vele poorten zijn gemaakt van oud gehard hout en hebben een hardness van 8, 180 hp, en een break DC 40. De poorten en torens zijn altijd bemand door tenminste 10 boogschutters 3e level en 5 4e-6e level fighters. Normaliter is er ook altijd een magiër of priester aanwezig. Direct achter de muren staan clusters van zware wapens; katapulten, trebuchets enz. Deze zijn altijd bemand met een minimum aan manschappen totdat de keizerlijke troepen hun geluk weer willen beproeven, dan worden zij volledig operationeel in een mum van tijd. Direct voor de muur is de grond bezaaid met mangaten en putten met spiesen. Binnen in de stad zijn er meer ommuurde secties of districten. Deze muren hebben een hardness van 8, 450 hp, en een break DC 55. Op deze individuele plaatsen kunnen soldaten en burgers een belegering maanden weerstaan. Vanuit de binnenstad lopen drie zeer grote avenues waarop de drie barakken staan. Soldaten en milities kunnen zodoende snel ter plekke zijn daar waar ze nodig zijn. De buitenstad is een doolhof van kleine straten en steegjes en de bewoners zijn meer dan bereid hun eigen stukje grond te verdedigen. Omdat er altijd de kans is op een invasie liggen er op meerde punten in de stad voorraden wapentuig en provisies. Kalt is ook de stad met de grootste vloot aan militaire schepen in het noorden van Hybor. de straten van Kalt

http://www.easterlings.nl/un/kaarten/kalt_1500.html

Kalt Legenda


De locaties op de kaart van Kalt indiceren verschillende buurten van de stad. Voor een bredere uitleg van deze begrippen, zie “City Districts” beginnend op pagina 34 van Cs. Muren en poorten worden besproken onder Ligging.

 1. muur
 2. verdedigings toren
 3. poorthuis
 4. hoofd poorthuis
 5. burcht
 6. barakken
 7. vuurtoren
 8. haven
 9. pakhuizen buurt
 10. achterbuurt
 11. havenbuurt
 12. hoerenbuurt
 13. kroegenbuurt
 14. karavaan plaats
 15. tempel buurt
 16. marktplaats
 17. gildehuizen buurt
 18. garnizoen
 19. normale woonhuizen buurt
 20. rijke woonhuizen buurt
 21. villa buurt
 22. magie buurt
 23. luxe winkels
 24. ambassade buurt
 25. overheidsbuurt
 26. universiteit
 27. dokken
 28. necropolis
 29. industrie buurt

</columns>

kalt.txt · Laatst gewijzigd: 2010/11/12 00:00 (Externe bewerking)