Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen

Action disabled: revisions

mai_ling

Mei Ling

‘De grootste rijkdom is om met weinig tevreden te zijn, want een tevreden geest kent geen armoede’.

Charactersheet

Mei Ling laatste sheet Mei Ling monk23

Party

Mei Ling maakt deel uit van de Matsumatsuba party. Haar partijgenoten zijn

Simon is onze DM 😱😱😱

Achtergrond Mei Ling

Mei Ling is een monk die over Aurum dwaalt (zoals ze zelf zegt) om deze een beetje beter en mooier te maken. Gesteund in haar missie door Grumbar ‘the Earthlord’ (aka King of the Land Below the Roots) trekt zij onverstoord ten strijde tegen al wat slecht is op Aurum. Standvast, vastberaden en met strikte geloften wil zij hoop bieden in duistere tijden …

In haar vroege leven, zij was 3, is haar dorp vernietigd door earth elementals. Het dorp waar ze woonde was afhankelijk van de handel in mineralen die gedolven werden in de nabij gelegen bergen. De earth elementals vonden dat de mijnbouwers te diep dolven en dat hun rijk in gevaar kwam. Het schijnt dat er meerdere vreedzame overleggen zijn geweest tussen de elementals en de mijnbouwers. Echter de uitkomst van deze overleggen werd steeds door de mijnbouwers met voeten getreden. Hierdoor werd de vernietiging van het dorp een feit.

De vernietiging van Mei Lings dorp noemden de elementals ‘noodzakelijk’ om ‘hun rijk, hun leefgebied, veilig en bewoonbaar te houden voor de elementals die nergens anders heen konden’. De overlevenden die gevlucht zijn en hun heil in naburige dorpen hebben gezocht (al zijn dat er slechts een hand vol) zagen het als een onnodige provocatie jegens ‘hardwerkende en eervolle mensen’. Wie had er toen gelijk? Een vraag die Mei Ling zich haar hele leven al afvraagt.

Maar als enige overlevende en achtegebleven mens, voelde zij ook de zachte hand van de earth elementals. De earth elementals zagen dat Mei Ling het alleen niet zou redden en namen haar op in hun gemeenschap. Zij deden hun best om Mei Ling een waardig en goed leven te geven. Zij hadden de mensen voedsel zien verbouwen en namen dit voor haar over. En zo groeide Mei Ling liefdevol op tussen creaturen die niet haar soortgenoten waren maar eigenlijk haar vijanden zouden moeten zijn.

Mei Ling begon te geloven dat elk levend wezen zijn goede en slechte kanten had. En dat elk wezen, in elk geval voor zichzelf, wel een goede reden had om dingen wel of niet te doen. En ook om te doen zoals ze die doen. Maar bovenal was die reden ‘het willen leven’. En in die gedachte heeft Mei Ling zich ontwikkeld tot een mens die staat voor ‘het leven van ieder levend wezen’. Constructs zijn gemaakt en ondoden zijn noch dood noch levend en vallen hier in haar zienswijze dus zeker niet onder.

Omdat ze ook de zachte hand van de moordenaars van haar ouders had gezien besloot zij haar leven en dat van andere altijd met zachte hand te verdedigen. Ze omarmde de doctrine van Grumbar en loofde hem voor het feit dat zij de zachte hand van zijn ‘onderdanen’ mocht zien en ervaren. Hoewel Grumbar een neutrale God is en Mei Ling, door haar visie lawful good, aanvaarde hij toch (blijkbaar) haar devotie.

Grumbar schonk haar de kracht van ‘de aarde’ echter wel onder strikte voorwaarden. Zo zou zij nooit bezittingen mogen hebben, buiten haar kleding om, die zij ‘van haar’ mag noemen. Ook mag zij niet vragen om zaken die haar ‘aardse’ bestaan verrijken (vow of poverty). Zij moet van Grumbar vasthouden aan haar eigen levensvisie ‘het leven waarderen om het leven zelf’ (vow of nonviolence en vow of peace). En alleen dan, onder die voorwaarden, mocht Mei Ling Grumbar aanvaarden als ‘haar God’ en wilde hij haar door het ‘aardse’ leven leiden. Mei Ling aanvaarde deze voorwaarden met volle overgave.

De earth elementals leerden haar alles om een standvast, vastberaden, rustig en beheerst mens te worden. Ze gaven haar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een goede monk. Niet alleen omdat Grumbar dat wenste maar ook omdat zij maar zelden zo’n devoot mens hadden gezien als Mei Ling. Een mens die de waarden en normen over kon nemen van hen die ze eigenlijk zou moeten haten maar ze ook nog eens zou verdedigen als de nood aan de man kwam. Ze genoot het diepste respect van de earth elementals waar ze opgroeide.

Door de jaren heel vertrok zij meerdere keren om rond te zwerven over Aurum en altijd kwam ze weer terug bij de earth elementals waar ze dan weer warm onthaald werd. Ze vertelde over haar omzwervingen, deelde kennis en informatie over de landen waar ze geweest was.

Blahblahblah … dit verhaal gaat ook echt helemaal nergens over. Er wordt tzt een nieuwe background gemaakt!!!

mai_ling.txt · Laatst gewijzigd: 2022/08/03 14:09 door bart