Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


mites

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
mites [2012/06/12 16:37]
epg
mites [2012/06/12 14:49] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
-======= Het verhaal van de onzalige Mites =======+======= ​Legendes en sagen: (Het verhaal van de onzalige Mites=======
 Lang lang geleden werden Mites door magi&​euml;​rs middels ingewikklede rites uit het lichaam van Aurum geschapen. Ze werden gecre&​euml;​erd als onsterfelijk ras, met een ingeboren verlangen om dienstbaar te zijn aan hun schepper. De Mites bezitten geen verlangen tot persoonlijke ontwikkeling en zijn zodoende een behoorlijk primitief ras gebleven. Het uitvoeren van de opdrachten van hun schepperbrengt hen voldoende uitdaging en bevrediging in hun bestaan. Ze bezitten zelf, voor zover bekend, geen mogelijkheden tot reproductie. Er zijn in iedergeval nog nooit kinderen van het ras aangetroffen. Of ze inderdaad noeten eten of niet als onsterfelijk ras is onduidelijk. Wel is bekend dat zij jagen, verzamelen en koken. Het lijkt er dus op dat zij dit wel nodig hebben maar rotsvst bewijs is er niet voor.\\ Lang lang geleden werden Mites door magi&​euml;​rs middels ingewikklede rites uit het lichaam van Aurum geschapen. Ze werden gecre&​euml;​erd als onsterfelijk ras, met een ingeboren verlangen om dienstbaar te zijn aan hun schepper. De Mites bezitten geen verlangen tot persoonlijke ontwikkeling en zijn zodoende een behoorlijk primitief ras gebleven. Het uitvoeren van de opdrachten van hun schepperbrengt hen voldoende uitdaging en bevrediging in hun bestaan. Ze bezitten zelf, voor zover bekend, geen mogelijkheden tot reproductie. Er zijn in iedergeval nog nooit kinderen van het ras aangetroffen. Of ze inderdaad noeten eten of niet als onsterfelijk ras is onduidelijk. Wel is bekend dat zij jagen, verzamelen en koken. Het lijkt er dus op dat zij dit wel nodig hebben maar rotsvst bewijs is er niet voor.\\
  
mites.txt ยท Laatst gewijzigd: 2012/06/12 14:49 (Externe bewerking)