Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


mites

Dit is een oude revisie van het document!


Het verhaal van de onzalige Mites

Lang lang geleden werden Mites door magiërs middels ingewikklede rites uit het lichaam van Aurum geschapen. Ze werden gecreëerd als onsterfelijk ras, met een ingeboren verlangen om dienstbaar te zijn aan hun schepper. De Mites bezitten geen verlangen tot persoonlijke ontwikkeling en zijn zodoende een behoorlijk primitief ras gebleven. Het uitvoeren van de opdrachten van hun schepperbrengt hen voldoende uitdaging en bevrediging in hun bestaan. Ze bezitten zelf, voor zover bekend, geen mogelijkheden tot reproductie. Er zijn in iedergeval nog nooit kinderen van het ras aangetroffen. Of ze inderdaad noeten eten of niet als onsterfelijk ras is onduidelijk. Wel is bekend dat zij jagen, verzamelen en koken. Het lijkt er dus op dat zij dit wel nodig hebben maar rotsvst bewijs is er niet voor.

De Mites zijn ongeveer 75cm groot. Gitzwart en kaal. Ook hun ogen en tanden zijn tegen het zwarte aan. De Riten van de creatie van de Mites is reeds vele jaren verloren gegaan maar hun onsterfelijkheid heeft er voor gezorgd dat er nog steeds kleine stammen van het volk in Somanië zijn. In dienst van een even zo onsterfelijke magiër, of alleen in de restanten van hun reeds overleden meester. Overigens is bewezen dat deze onsterfelijkheid niet betekent hun dat zij niet te vernietigd zouden kunnen worden. Dit gebeurde door de magiër Ceick My's uit Dull die een leger van 300 Mites op Dull had afgestuurd om de stad in te nemen. Het gaf niet hoe lang ze er over deden. Dit bleek een kort avontuur voor de betreffende Mites en voor Ceick My's die wegens verraad aan de stad de doodstraf kreeg opgelgd. Mede omdat dit niet de eerste maal was werd kort daarna werd alle magie in Dull verboden. Maar dat is een ander verhaal.

Naast de legende die het bovenstaande verhaalt zijn er ook legende die spreken over hoe de Mites gecreëerd zijn met een artefact dat de Mitemaker heet. Ongelukkigen die toevallig bij de magiër met zulks artefact langskwamen werden door hem getransformeerd in een Mite.

Weer andere verhalen dat ze niet uit de aarde gecreëerd zijn maar uit de bewoners van de aarde Dark-elves, of kobelden of zelfs demonen die werden opgeroepen door de magiërs. Dit verklaart hun zwarte uiterlijk en boosaardige inslag.

Hoewel veel verhalen bevestigen dat de mite een slechte inborst heeft, wat zou kunnen betekenen dat zij inderdaad uit demonen, drow of kobolden geschapen zou kunnen zijn. Zijn er ook legio verhalen die het volk meer de neutrale kant toeschrijft. Slecht handelend uit naam van hun meester omdat ze niet anders kunnen. Of vreedzaam levend op de resten van het huis van hun oude meester.
De Mites

In vroeger dagen kwamen Mites redelijk veel voor. Diverse magiërs creëerden de wezens voor hun diensten. Allengs zijn de aantallen danig afgenoemn wen worden ze slecht met grote uitzondering nog gezien.

mites.1339511871.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2018/07/06 10:20 (Externe bewerking)