Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


myruque

MYRYRUQUE (De verloren grot)

<columns 90% first column attributes 50%>

Algemeen


Metropolis: Underdark; AL CE; 35,000 gp limiet; Activa 445,400,075 gp; Populatie 150; Mixed (80% Drow; 10% Kobold 5% Duergar; 5% other.). Myruque. Een van de grootste en belangrijkste underdark steden onder het oppervlak van Aurum. Geografisch gezien ligt het ongeveer twee weken reizen ten oosten van Dull. Het is een oude stad. De eerste vermeldingen stammen uit het jaar van de Rotte Druif 359 NT. Maar het is goed mogelijk dat de wortels in een nog verder verleden liggen. Myruque is een typische Drow stad. Ze wordt geregeerd door een raad van 8 Drow priesteressen. Dit zijn de 8 Matriarchen van de 8 belangrijkste / machtigste huizen in de Stad. Het huidige 1e huis is Ma'ag. Zij regeren de stad al zo'n 660 jaar. De macht van Myruque reikt niet veel verder dan de stad zelf en enkele kilometers daar om heen zoals gewoonlijk bij Drow. Naburige steden worden eerder als vijanden dan als bondgenoten gezien.

POLITIEK


Politiek is in Myruque ook het standaard wat men van de het Drow ras zou mogen verwachten. gekonkel, geheime agenda's, omkoping, moord en achterkamer politiek. Alles is geoorloofd zolang men er zelf maar beter van wordt en belangrijker. Er mee weg kan komen. Facties bestaan uit de Matriarchen, Priesteressen, Magiërs en de Vrijen. Deze laatsten zijn een organisatie van Drow dien niet bij een huis zijn aangesloten maar als organisatie zoveel invloed kunnen uitoefenen dat de meeste huizen hen wel degelijk als een oppositie zien waar men licht mee op dient te gaan..

ARCHITECTUUR


De beperkte oppervlakte van Myruque heeft tot zeer vernuftige bouwwerken geleid. Hoewel in basis niet veel anders dan de meeste steden van de Drow in de underdark. Uitgeholde stalactieten en stalagmieten. hebben de Drow uit Myruque er toch een heel eigen karakter aan weten te geven door elk gebouw tot in de kleinste details te versieren met basreliëven en luminicerende verfstoffen die de stad een werkelijk spectaculaire aanblik geven. Uiteraard zijn de versieringen veelal weergaves van spinnen en Lloth. Maar ook veel historie van de Drow, de huizen en de stad zelf worden er in afgebeeld. Mede door het kleine oppervlak van de grot zijn de inwoners van Myruque genoodzaakt geweest om ook onder en boven de grot uit te breiden met hun Huizen en de woningen voor het gewone volk en de slaven. Mocht men zelf ook in Myruque verzeild raken (de goden verhoeden voor niet Drow) Dan is een bezoek aan de groots opgezette bazaar maar haar vele tavernen en kleine winkeltjes en stalletjes zeker de moeite waard. Het lijkt wel of alles er te koop is. Van Katzjammerpiss uit Kalt, Pijptabak uit Khitaros, Verrona gif uit het mythische Spam tot aan Wonko Wonderwands uit L'lud. Ook de vele eethuizen zullen u (mocht u er tijd voor hebben) zeer tevreden kunnen stellen.

PERSONA


De inwoners van Myruque zijn zoals te verwachten van een Drow stad. Vals, achterbaks en op hun hoede. Tenminste als we het over de Drow hebben. De niet Drow leven in angst voor hun meesters of (slecht te vertrouwen) handels partners.

<newcolumn second column left attributes> myruque.jpg

LIGGING


Myruque is redelijk goed verdedigt door de plek van de grot. Allereerst ligt het natuurlijk een aantal kilometers onder grond. Maar het heeft ook maar een beperkte aantal ingangen. Elk van deze ingangen worden continue bewaakt. en niet door Drow vechters alleen. De stad wordt voor een groot gedeelte omgeven door “De Gorge”. De Gorge is een grote spelonk die bijna de hele stad omgeeft. Op meerdere plekken is er een brug aangelegd om de in of uit de stad te komen. Elke brug wordt uiteraard ook weer bewaakt door een half peloton soldaten en voldoende magie om de meeste ongenode gasten buiten de stad te houden. Elk adellijk huis heeft haar eigen verdedigingsmechanieken opgezet tegen aanvallen van buiten of binnen de stad. Deze verdedigingen worden angstvallig geheim gehouden maar bestaan in ieder geval uit privé legers, omheiningen, magische schilden en vallen.

Myruque map

Myruque Legenda

De locaties op de kaart van Myruque indiceren verschillende objecten van de stad. Voor een bredere uitleg van deze begrippen, zie “City Districts” beginnend op pagina 34 van Cs.

 1. Arach-Tinilith
 2. Sorcere
 3. Melee-Magthere
 4. Valsharen Drow Vel'Xundussa Magthere
 5. Adellijke Huizen
 6. Rijke woonhuizen
 7. Normale woonhuizen
 8. Achterbuurt
 9. Bazaar
 10. Garnizoen
 11. Luxe winkels

</columns>

myruque.txt · Laatst gewijzigd: 2010/11/12 00:00 (Externe bewerking)