Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


red_hand_of_doom

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
red_hand_of_doom [2019/08/08 20:51]
bertil [Kaarten in bezit van de spelers]
red_hand_of_doom [2019/11/28 12:30] (huidige)
bart [XP’en]
Regel 27: Regel 27:
 {{ :​skull_gorge_bridge_-_detail.pdf |}} {{ :​skull_gorge_bridge_-_detail.pdf |}}
  
 +{{ :​de_boot_geleend_in_drellin_s_ferry.pdf |}}
 +
 +{{ ::​the_ruins_of_rhest.pdf |}}
 +
 +{{ ::​rhest_town_hall.pdf |}}
 +==== Gevonden voorwerpen/​kas ====
 +{{ :​red_hand_of_doom_groepskas.pdf |Gevonden voorwerpen}}
 ==== GM/DM info ==== ==== GM/DM info ====
   * Het verhaal speelt zich af op de Forgotten Realm (aka Faerûn) in een gebied genaamd Elris Vale. Deze ligt tussen Misty Vale en the Forest of Amtar. Voor hen die dat willen opzoeken .. Elris Vale ligt daar niet, ik plemp het daar gewoon neer omdat het spel mij de mogelijkheid biedt dat te doen. Ha! Niets is toeval ...   * Het verhaal speelt zich af op de Forgotten Realm (aka Faerûn) in een gebied genaamd Elris Vale. Deze ligt tussen Misty Vale en the Forest of Amtar. Voor hen die dat willen opzoeken .. Elris Vale ligt daar niet, ik plemp het daar gewoon neer omdat het spel mij de mogelijkheid biedt dat te doen. Ha! Niets is toeval ...
Regel 37: Regel 44:
 ==== XP’en ==== ==== XP’en ====
 |  Speler ​ ^ Character ^ level ^ vorige XP ^ Roleplay ^Monsters ^Huidig XP ^Level up | |  Speler ​ ^ Character ^ level ^ vorige XP ^ Roleplay ^Monsters ^Huidig XP ^Level up |
-^ Simon     | [[Isabeau del Calore Umano|Isabeau del Calore Umano]] ​  ​| ​ **6**  | 17.750XP  ​| ​610XP     | 2.640XP   | 21.000XP  ​| ​ja (7) +^ Simon     | [[Isabeau del Calore Umano|Isabeau del Calore Umano]] ​  ​| ​ **7**  | 23.360XP  ​| ​1.600XP ​    | 1.610XP   | 26.570XP  ​| ​Nee 
-^ Bertil ​  | [[Loewie Katorze|Loewie Katorze]] ​ |  **6**  | 17.820XP   | 1.000XP     | 2.640XP   | 21.460XP  ​| ​ja (7)|  +^ Bertil ​  | [[Loewie Katorze|Loewie Katorze]] ​ |  **7**  | 23.870XP   | 1.700XP     | 1.610XP   | 27.180XP  ​| ​Nee |  
-^ Chiquita | [[Ithronel Gillnan| Ithronel Gillnan]] ​ |  **6**  | 17.200XP | 1.500XP     | 2.640XP   | 21.340XP  ​| ​ja (7)+^ Chiquita | [[Ithronel Gillnan| Ithronel Gillnan]] ​ |  **7**  | 23.750XP | 1.150XP     | 1.610XP   | 26.510XP  ​| ​Nee 
-^ Bjørn ​   | [[Zumzum|Zumzum]] ​ |  **6**  | 17.700XP  | 1.500XP     | 2.640XP   | 21.480XP  ​| ​ja (7)+^ Bjørn ​   | [[Zumzum|Zumzum]] ​ |  **7**  | 23.790XP  | 1.700XP     | 1.610XP   | 27.100XP  ​| ​Nee 
-^ Jasper ​  | [[Eilwynn|Eilwynn Amlodd]] ​ |  **6**  | 17.700XP  | 1.500XP     | 2.640XP   | 21.480XP  ​| ​ja (7)|+^ Jasper ​  | [[Eilwynn|Eilwynn Amlodd]] ​ |  **7**  | 23.790XP  | 1.150XP     | 1.610XP   | 26.550XP  ​| ​Nee |
  
 +Aangepast dd: 28-11-2019 (excl.roadblock)
 ===== Het reisverslag ===== ===== Het reisverslag =====
  
Regel 177: Regel 185:
  
 De ruimte heeft nog twee ongeopende deuren. Voor welke deur gaat de groep? De ruimte heeft nog twee ongeopende deuren. Voor welke deur gaat de groep?
 +
 +//vervolg//
 +
 +Het wordt de deur aan de noordzijde. De groep gaat voorzichtig te werk alle aanvalsplannen worden in werking gezet en de deur wordt rustig en geruisloos geopend. In de ruimte treffen ze geen levende creaturen aan maar de enorme kaart op de even zo grote tafel trekt de volle aandacht van de groep. Ithronel, zij kan goblin, maakt uit de kaart op dat er een heel aanvalsplan van de Horde op staat. Deze heeft onschatbare waarde weet de groep en ze besluiten de kaart mee te nemen.
 +
 +Dan naar de deur in de zuidmuur. Ook deze wordt volgens het aanvalsplan geopend. Als de deur open is ziet de groep een verbaasd creatuur. Het creatuur richt zich enigszins op en nog voor dat het een woord kan uitbrengen zoeven de pijlen van Ithronel en Isabeau door de ruimte waarna het creatuur weer terugzakt in de stoel waaruit het zich wilde oprichten. Klus geklaard! Ze doorzoeken de ruimte en zien een trap naar boven. Voorzichtig loopt de groep de trap op en komt in een ruimte waar zich een luguber tafereel tentoon gespreid is.
 +
 +Op een rek bevind zich een lichaam in een verre staat van ontbinding. De groep besluit het lichaam van het rek te halen om het eerbiedig te begraven. Ook hier wordt alles doorzocht maar niets gevonden aan waarde. Terug naar de kamer met de dode eenling. Na een klein onderzoekje vindt de groep een luik naar beneden. De trap af en hier treft de groep een ruimte wat de kluis van Vraath Keep moet zijn. Een skelet met een pracht zwaard ligt nog in deze ruimte. De kluis wordt zorgvuldig leeggehaald. (zie lijst {{ :​red_hand_of_doom_groepskas.pdf |Gevonden voorwerpen}})
 +
 +Isabeau vindt de ‘deed of Vraath Keep’ of te wel .. degene die de ‘deed’ heeft is de eigenaar van Vraath Keep. Een waardevol bezit .. voor een later moment. De groep vindt dat ze terug moeten gaan naar Drellin’s Ferry om, met de kaart en de aanvalsplannen van de Horde, de lokale bestuurders in te lichten en aan te sporen op een evacuatie. Maar omdat de tijd dringt besluit de groep zich op te splitsen. Zumzum en Loewie gaan naar Drellin’s Ferry en de rest gaat op onderzoek uit bij Skull Gorge Bridge. Later zullen zij zich weer treffen bij Vraath Keep.
 +
 +Aangekomen in Drellin’s Ferry gaan Zum en Loewie gelijk naar Kapitein Soranna. Ze vegen haar bureau leeg en rollen de kaart uit op de ontstane ruimte. Soranna meent dat heer Wiston hier ook van moet weten en stuurt een wacht om hem te halen. Binnen vijf minuten is hij er en hoort het verhaal van beide avonturiers aan. Heer Wiston dringt erop aan na te gaan om welke aantallen het hier nou precies gaat. De twee zuchten om de halsstarrigheid van heer Wiston maar geven gehoor aan zijn vraag om eerst op onderzoek uit te gaan. Soranna geeft aan dat Jorr, een lokale ranger en scout, hen wel wil vergezellen. ‘Zeg maar dat ik zijn hulp nodig heb’, meldt Soranna de groep, ‘daar geeft hij zeker gehoor aan. Hij woont hier ..’ haar vinger wijst op de kaart die de groep voor zich heeft liggen.
 +
 +De twee vertrekken samen met een sergeant naar Jorr. Ze vertellen dat ze naar Cinder Hill willen en dat Soranna hen gestuurd heeft. Zonder aarzelen pakt Jorr zijn spullen en vergezeld hen naar Vraath Keep. De anderen zijn hier al en die vertellen dat Skull Gorge Bridge zwaar bewaakt wordt. Er is daar zelfs een groene draak. Skull Gorge Bridge is dus geen route om naar Cinder Hill te gaan .. Jorr oppert een andere route die zij morgen kunnen nemen. Eerst een goede nachtrust!
 +
 +====24e dag van de Roggemaand in het jaar 1006, het jaar van de Zoete Broodjes====
 +
 +In de ochtend vertrekt de gehele groep richting Cinder Hill. Ithronel, Jorr en de sergeant gaan het laatste stuk met z’n drieën verder om zo stil mogelijk bij de Horde te komen.
 +
 +Na een korte inspectie komt het drietal snel tot een eenduidige conclusie: dit leger is groot ... HEEL GROOT. Hobgoblins, worg ruiters, orges, reuzen, draakmensen en zelfs twee draken. Dit is te veel voor Drellin’s Ferry is de tweede eenduidige conclusie.
 +
 +Met deze info gaan ze terug naar de rest van de groep. Ze maken kamp om morgenvroeg te kijken of ze Skull Gorge Bridge kunnen vernietigen om zo de inwoners van Drellin’s Ferry een aftocht kunnen bieden naar veiliger gebied.
 +
 +====25e dag van de Roggemaand in het jaar 1006, het jaar van de Zoete Broodjes====
 +
 +In de vroege ochtend na een heerlijke nachtrust vertrekt de groep richting Skull Gorge Bridge. De sergeant gaat huiswaarts naar de Kapitein en heer Norro om hen op de hoogte te brengen van de bevindingen van de groep. Ook Jorr keert weer huiswaarts en wenst de groep succes met hun verdere avonturen.
 +
 +Na een paar uur komt de groep aan bij de brug en middels een spreuk laat Eilwynn haar companion scoutwerk verrichten op de brug. De rest van de groep houdt de brug nauwlettend in de gaten. Met name de groene draak op de noord-west toren heeft hun aandacht. Na een minuutje komt Eilwynn weer terug in haar eigen lichaam en weet de groep te melden dat de brug een zwak punt heeft. Bij de zuid-oost toren op het loopgedeelte zitten een paar scheuren en barsten.
 +
 +Eilwynn treft enkele voorbereidingen samen met Zumzum en het duurt niet lang voordat zij wederom haar lichaam verlaat en in het lichaam van haar animal companion kruipt. Razend snel en onzichtbaar vliegt ze naar de zwakke plek in de brug. Ze cast haar spreuk en enkele seconden later is er het oorverdovende lawaai van de instortende brug. Wederom een klus geklaard! Dit gaat lekker.
 +
 +Maar de draak ziet de groep avonturiers en besluit hen te begroeten. De groep meent dat rennen toch echt de beste oplossing is in dit geval. Achter hen landt Ozyrrandion .. hij blaast zijn breath weapon richting de groep en mist het doel. De draak doet twee passen in richting van de vluchtende groep en met een roar meent hij de groep meer angst aan te jagen zodat ze net iets harder gaan rennen.
 +
 +Echter, Ithronel bedenkt dat weerstand bieden misschien iets beter werkt tegen deze draak. Twee pijlen schieten door de lucht en treffen doel. Nu kan de groep niet meer terug en iedereen die iets kan doen doet een duit in het spreekwoordelijke zakje. Na twee rondes houdt Ozyrrandion het voor gezien omdat hij van mening is dat deze noot iets harder te kraken is dan een gewoon clubje mensen. Loewie meent dat hij niet mag ontkomen maar het pantser op de rug van Ozyrrandion blijkt iets te hard. Beide zwaarden missen doel en een val van Ozyrrandions rug is zijn deel. In zijn vlucht treffen nog twee pijlen van Ithronel hem en uiteindelijk wordt de fireball die Zumzum gooit de draak teveel. In een vrije val stort Ozyrrandion ter aarde. De groep is verbaasd en opgelucht tegelijk. Wauwwww .. een echte draak gedood!
 +
 +Na Ozyrrandion te hebben ontdaan van een aantal magische snuisterijen en 6 parels te hebben weggewrikt tussen de schalen van de draak, besluit de groep naar Drellin’s Ferry te gaan om met heer Wiston en Kapitein Soranna een evacuatieplan op te zetten voor de bewoners van het dorp.
 +
 +Aangekomen in Drellin’s Ferry krijgen zij noch Soranna, noch heer Wiston te spreken. Op naar de kroeg voor bier en een hapje eten. Kort daarop komen heer Wiston, Soranna en een derde figuur, die haarzelf later voorstelt als Delora Zann, de herberg binnen. Kellin, de waard, bonjourd iedereen naar buiten en met z’n vieren horen zij de bevindingen van de avonturiers aan. Dit zijn geen goede berichten dat is wel duidelijk bij iedereen aan deze tafel. Maar wat te doen? De groep dringt aan op evacuatie van het dorp en ook Delora lijkt dat de beste keuze. Kellin meent dat er wellicht onderhandeld kan worden met de Horde. Heer Wiston weet het niet. Hij moet er nog een nachtje over slapen, anderen raadplegen en om advies vragen. Soranna zegt dat het niet aan haar is om te beslissen wat te doen. Zij is gewoon de uitvoerende macht, wat er ook wordt gedaan. Ze beseft wel dat weerstand bieden de minst goede optie is en evacueren wellicht de beste.
 +
 +Heer Wiston, Delora en Soranna verlaten na een klein uur de herberg om ergens anders privé in beraad te gaan. Morgenochtend,​ zo heeft heer Wiston beloofd, zal hij zijn voorstel bekend maken aan de groep en het dorp. Voor de avonturiers is het nu wachten .. zenuwslopende uren.
 +
 +====26e dag van de Roggemaand in het jaar 1006, het jaar van de Zoete Broodjes====
 +
 +De volgende ochtend, als het zonnetje nog maar kort aan de hemel staat en de groep al zit te ontbijten gaat de deur open. Een vrouwelijke figuur, ogenschijnlijk een krijger, komt de herberg binnen. Haar blauw-witte tenue met daarop een geborduurde leeuwenkop is stoffig. ‘Een bier en haal me jullie townspeaker. Ik heb belangrijk nieuws’ zegt ze. Loewie wenkt de dame en zij komt naar de tafel waar de groep zit.
 +
 +De vrouw stelt zich voor als Teyani Suri, een Lion van Brindol (een lid van de Lion’s Guard van Brindol). Zij vermoedt dat de altijd keurig geklede Loewie de townspeaker is als Loewie ook nog eens vraagt of het gaat over de goblins hier in de buurt. Ze gaat zitten en vertelt dat zij met haar groep enkele dagen geleden is overvallen door een groep hobgoblins en een aantal ogres. De groep pakt de kaart en vraagt Teyani of zij dit kan aanwijzen op de kaart. Het valt Teyani op dat het een kaart is van de omgeving maar dat er ook vreemde woorden staan in een voor haar onbekende taal. De groep laat weten dat dit een kaart is met aanvalsplannen van de Horde. Teyani wijst naar een plek op de kaart. ‘Hier’ zegt ze, ‘hier zijn we overvallen’.
 +
 +Ondanks dat Teyani de taal niet kan lezen op de kaart, herkent zij wel enkele tekens. ‘Als dit Vraath Keep een basis is’ wijzend naar de toren op de kaart, ‘zal dit ook iets van een basis zijn’ wijzend naar Rhest op de kaart. De groep leest ‘Saarvith’. ‘Daar ligt de oude ruïne stad Rhest’ zegt Teyani nadrukkelijk. Dan vraagt Teyani of zij de kaart met de aanvalsplannen mee mag nemen naar Brindol. Haar heer zal deze info graag willen hebben. Zumzum geeft Teyani zijn kopie van de kaart. Teyani dankt de groep en verlaat de herberg zonder heer Wiston gesproken te hebben.
 +
 +Dan, een klein uurtje later, verschijnen Soranna en heer Wiston in de herberg. Ze lopen naar de tafel waar de groep zit. ‘Ik heb besloten Drellin’s Ferry te evacueren’ zegt heer Wiston. De groep is zichtbaar opgelucht. ‘Het zal ongeveer drie dagen duren voordat we kunnen vertrekken’ voegt heer Wiston er aan toe. ‘Wij zouden jullie erkentelijk zijn als jullie tussen de Horde en ons konden blijven’ zegt Soranna.
 +
 +De groep deelt mede dat zij eigenlijk naar het noorden willen, naar de ruïne stad Rhest. Want ook in het noorden zijn geruchten van de op handen zijnde oorlog. Soranna stelt de groep voor via de rivier te gaan. Dat is de meest snelle route. ‘Elke boot die er aan de kade ligt mag je meenemen. Claim je boot snel want dat wat achter blijft verbranden we zodat de Horde er geen gebruik van kan maken’ voegt ze eraan toe. Loewie meldt nog aan Soranna om de brug over het moeras ook kapot te maken, dat zou de horde ook weer iets ophouden. ‘Een goed plan, heer Loewie’ zegt Soranna ‘ik zal er persoonlijk op toezien dat dit gebeurd’.
 +
 +Dan vertrekken heer Wiston en Soranna naar het dorpsplein alwaar zij de dorpelingen zullen informeren over het naderende onheil en hun evacuatieplan. Laat in de middag is iedereen geïnformeerd en zijn de meeste dorpelingen drukdoende hun huisraad en waardevolle bezittingen op karren, paarden en ezels te laden. De groep gaat op zoek naar een geschikte boot voor hunzelf en hun rijdieren.
 +
 +====27e dag van de Roggemaand in het jaar 1006, het jaar van de Zoete Broodjes====
 +
 +Het pakken van de spullen door de dorpelingen verloopt voorspoedig. De boot voor de groep die gisteren gevonden is moet nog wel voorzien worden van een houten dak zodat de rijdieren en de groep beschermt zijn tegen aanvallen met bogen als ze op de rivier varen. Soranna, die een kijkje komt nemen zegt dat zij de timmerman en zijn knecht zal sturen om dat te fixen. Het zou aardig zijn van enkele groepsleden de timmermansvrouw dan te helpen met inladen van hun huisraad. Loewie biedt aan dit te doen. Aan het einde van de dag, laat op de avond, zit de dakconstructie op de boot. Morgen vaart de groep af.
 +
 +**NB: vandaag gaat de Horde, volgens jullie berekening, lopen!!**
 +
 +====28e dag van de Roggemaand in het jaar 1006, het jaar van de Zoete Broodjes====
 +
 +Na een snel ontbijt en wat inkopen te hebben gedaan vertrekt de groep rond het middaguur stroomopwaarts richting Lake Rhest. Soranna heeft 6 lieden geregeld die de boot voort zullen bomen de rivier op. Eilwynn meent dat deze 6 lieden hun krachten nog even mogen sparen. Zij gooit een spreuk en voor de komende 2 en half uur vaart de boot op eigen kracht de rivier op. Daarna nemen de 6 lieden het over en tegen de avond meert de boot aan aan de oostoever van de Elsir River.
 +
 +Ithronel en Loewie gaan de omgeving afzoeken naar eventuele gevaren maar vinden slechts een wildpad. ‘.. van een ree’ merkt de altijd spraakzame Ithronel op. ‘Oehhhh ... ree’ zegt Loewie ‘nou, daar ken ik nog wel een lekker recept van. Met tijm, citroenmelisse,​ laurier, een snufje zout en 10 geplette peperkorrels. Of stoofpotje met wortel, venkel, prei, knoflook, ui en een donker bier. Of spies ... dat is lekker’. ‘Al goed .. we gaan kijken of we het dier vinden’ zegt Ithronel. ‘Nou graag ... yummie! Ik krijg nu al trek’ roept Loewie uit. Dan vertrekken ze in stilte over het wildpad en na een kwartier zien ze de ree. Een welgemikt schot van Ithronel velt het beest en een vreugdedansje van Loewie kan niet uitblijven.
 +
 +Aangekomen bij de boot laat Loewie trots de vangst zien van de dag. Eilwynn velt de ree en Loewie gaat koken op het reeds ontstoken vuur. Isabeau ligt in de boot te genieten van een drankje en keuvelt wat met Zumzum. Al met al een rustig tafereel. Als de avond vordert, worden de wachten verdeeld, blijft de eerste wacht op en gaat de rest slapen.
 +
 +Halverwege de tweede wacht wordt de groep wakker van prachtig gezang. Het komt een eindje verderop uit het bos. Als in trance lopen Loewie en Eilwynn richting het gezang. Zumzum, Isabeau en Ithronel volgen de twee op korte afstand benieuwd waar ze uitkomen. Na een 50 meter ziet de groep 3 creaturen in de bomen. De figuren hebben kwaadaardige vrouwenhoofden en reptielachtige lichamen. Ook hebben zij vleermuisachtige vleugels. De middelste van de drie, tevens ook de grootste, zingt een prachtige hymne. In haar klauwen heeft ze een prachtige boog waar ze Eilwynn mee beschiet. Eilwynn laat het allemaal gebeuren. Niets kan haar stoppen om naar dit prachtige gezang te luisteren.
 +
 +Ithronel spant haar boog en schiet op het grootste creatuur. Deze treft doel maar zingt door. Dan vliegen de twee kleinere creaturen op Ithronel af en delen rake klappen uit met hun knuppels. Isabeau grijpt er een bij de keel maar mist door het tegenwerkende beest. Zumzum gooit een fireball op de grootste maar deze doet weinig schade. Wederom spant de grootste haar boog en dit maal moet Loewie het ontzien.
 +
 +Het gevecht gaat nog even door en als Loewie de dood 1 keer en Ithronel de dood 2 keer in de ogen heeft mogen kijken verlaat het grote creatuur haar plaats in de boom en vliegt weg. De twee andere creaturen laten het leven. Tijd voor een goede nachtrust .. Zumzum houdt de wacht de rest van de nacht.
red_hand_of_doom.1565290286.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/08/08 20:51 door bertil